Register of SME Growth Markets (SME MTF) - Komisja Nadzoru Finansowego

MARKET

Register of SME Growth Markets (SME MTF)

Modification date:

Name of the entity
Address
Name of the SME Growth Market
Home country
Home competent authority
Date of entry
1.Warsaw Stock Exchange
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA   
ul. Książęca 4
00 - 498 Warsaw
Poland
GPW’s alternative trading system (ASO GPW)    
Poland
Polish Financial Supervision Auhority
(KNF)   
26 th July, 2019