Contact us

modification date 23 June 2017

Location:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Corresponding address:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa

Telephone exchange:

tel: (+48 22) 262 50 00
fax: (+ 48 22) 262 51 11
e-mail: knf@knf.gov.pl            

Press contact

Jacek Barszczewski
tel.: (+48 22) 262 56 76 | +48 697 716 415
e-mail: press@knf.gov.pl