Contact us

modification date 28 September 2018

Location:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warsaw


Correspondence address:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1 skr. poczt. 419
00-950 Warsaw


Telephone exchange:

Tel: (+48 22) 262 50 00
Fax: (+ 48 22) 262 51 11
E-mail: knf@knf.gov.pl


For press:

Jacek Barszczewski
Tel.: (+48 22) 262 56 76 | +48 697 716 415
E-mail: press@knf.gov.pl