Contact us

modification date

Location:
ul. Piękna 20
00-549 Warsaw


Correspondence address:
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20 skr. poczt. 419
00-549 Warsaw


Telephone exchange:
Tel: (+48 22) 262 50 00
Fax: (+ 48 22) 262 51 11
E-mail: knf@knf.gov.pl


For press:
Jacek Barszczewski
E-mail: press@knf.gov.pl