For press - Komisja Nadzoru Finansowego

CONTACT US

Press Contact

Modification date:

For press:

Jacek Barszczewski
E-mail: press@knf.gov.pl