Lista mediatorów

data aktualizacji 10 lipca 2019

 

..

 Edyta_Bartosiewicz

 

Edyta Bartosiewicz

Absolwentka socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Ubezpieczeniowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji. Od 11 lat zajmuje się problematyką rynku finansowego. Specjalizuj się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia majątkowe, osobowe i ubezpieczenia na życie z UFK).

 

 Bosek_Leszek

 

Leszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego od 2008 roku, posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji przed tym Sądem.

 

 Gabrysiak_Iwo

 

Iwo Gabrysiak

Adwokat od 2005 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia ukończone z wyróżnieniem. Podyplomowe studia "Negocjacji Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – ukończone z wyróżnieniem. Specjalista w zakresie prowadzenia postępowań sądowych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Brał udział w postępowaniach mediacyjnych w ramach prowadzonych postępowań gospodarczych.

 

 Anna_Głowacka

 

Anna Głowacka

Doświadczony mediator specjalizujący się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia osobowe, na życie z UFK, ubezpieczenia majątkowe), bankowego i sprawach gospodarczych. Skutecznie przeprowadzonych blisko tysiąc postępowań mediacyjnych. Kwalifikacje mediatora potwierdzone certyfikatami Ministerstwa Sprawiedliwości i International Mediation Alliance. Od 2013 r. stały mediator Sądu Polubownego przy KNF; wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Socjologii i Szkoły Głównej Handlowej.

 

 Grabowski_Krzysztof

 

Krzysztof Grabowski

Wykształcenie wyższe, mgr chemii, dr nauk prawnych. Makler papierów wartościowych. Od 2002 r. biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ukończył specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych i karnych – Polskie Centrum Mediacji. Arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, nieprzerwanie od I kadencji, cztery skuteczne mediacje w latach 2011-2013.

 

 Grudziecka_Magdalena

 

Magdalena Grudziecka

Od 2002 roku prowadzi mediacje z każdego zakresu (ponad 1800 przeprowadzonych mediacji). Prowadziła mediacje pracownicze, związane z sytuacją mobbingu, mediacje sądowe, cywilne i gospodarcze. Trener superwizor mediacji w Polskim Centrum Mediacji.Absolwentka Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Diploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie.

 

 Cezary_Jezierski

 

Cezary Leszek Jezierski

Do roku 1996 sędzia Sądu Gospodarczego. Od roku 1996 radca prawny. Od roku 2009 Prezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Mediator Ośrodka Mediacji przy OIRP w Olsztynie i mediator certyfikowany Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

 

 Karpińska-Królikowska_Iwona

 

Iwona Karpińska-Królikowska

Wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego). Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. związana z Polskim Centrum Mediacji. Ukończyła szkolenia w zakresie mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Wykładowca studiów podyplomowych z mediacji i negocjacji.

 

 Książek_Jerzy

 

Jerzy Książek

Mediacją zajmuje się od 1995 roku, członek założyciel, a obecnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji. Prowadzi mediacje z każdego zakresu (ponad 2000 przeprowadzonych mediacji), konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje. Prowadził mediacje pomiędzy różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi, mediacje pracownicze, związane z sytuacją mobbingu dla kilkunastu firm oraz instytucji polskich i międzynarodowych, a także mediacje sądowe. Facylitował spotkania w sprawie konfliktów grupowych pomiędzy związkami zawodowymi, pracownikami niezrzeszonymi, kadrą menadżerską i jednostkami nadzorczymi.

 

 Jolanta Lange

 

Jolanta Lange

Mediator specjalizujący się w sprawach ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych i ubezpieczeń na życie z UFK. Absolwentka Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej. Ukończone podyplomowe studia ubezpieczeniowe w Wyższej Szkole Handlowej oraz specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji. Od wielu lat związana z rynkiem finansowym. Przez 12 lat zajmowała się problematyką spraw konsumenckich klientów sektora rynku finansowego. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 Maciejewski_Mariusz

 

Mariusz Maciejewski

Radca Prawny (OIRP w Warszawie). Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN). Ukończył szkolenie z zakresu mediacji (organizator Polskie Centrum Mediacji). Doświadczony mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu mediacji.

 

 Matraszek_Piotr

 

Piotr Matraszek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia ubezpieczeniowe oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2008 r. pełni funkcję mediatora w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji. Wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 Piotr Nowak_2016

 

Piotr Nowak

Mediator, prawnik, trener mediacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był odpowiedzialny za utworzenie i organizację Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy PGRP. Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie mediacyjne. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora. W obszarze rynku finansowego specjalizuje się w mediacjach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia na życie z UFK, ubezpieczenia majątkowe) i bankowego (restrukturyzacja kredytów).

 

 Mariusz_Pstrus

 

Mariusz Pstruś

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację kontrolerską dla pracowników NIK, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego. Zatrudniony był w instytucjach finansowych i organach administracji publicznej oraz sądzie administracyjnym.

 

 Beata_Skrzyniarz

 

Beata Skrzyniarz

Absolwentka Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu negocjacji i mediacji sądowych. Od 2013 r. pracownik KNF - Departament Ochrony Klientów a obecnie pracownik Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych. Od 2013 r. mediator Polskiego Centrum Mediacji, prowadzi mediacje gospodarcze, cywilne oraz rodzinne. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 Szpak_Urszula

 

Urszula Szpak

Doświadczony mediator w sprawach gospodarczych, zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń osobowych, na życie z UFK oraz w sprawach z zakresu prawa bankowego. Upoważniony do prowadzenia postępowań pozasądowych z udziałem podmiotów rynku finansowego. Od 2013 r. jako Mediator Sądu Polubownego przy KNF przeprowadziła kilkaset mediacji gospodarczych. Wpisana na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.
Od 2018 r. uczestnik Studiów Podyplomowych z zakresu Mediacji Gospodarczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2016 r. doktorantka KUL, Katedra Negocjacji i Mediacji.

 

 Szymanski_Łukasz

 

Łukasz Szymański

Raca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył ponad 70 godz. szkolenia w zakresie mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Uczestniczył także w warsztatach i licznych konferencjach poświęconych mediacji. Od 2008 roku mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, posiadający doświadczenie w prowadzaniu mediacji przed tym Sądem. Zawodowo specjalizuje się w prawie rynków finansowych.

 

 Świtluk_Jakub

 

Jakub Świtluk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i podyplomowego studium trenerów. Mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, członek Polskiego Centrum Mediacji. Ukończył szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych, warsztaty doskonalące z mediacji gospodarczych i formułowania ugód. Specjalizacja - mediacje gospodarcze (80% ugód).

 

 JTZ foto

 

Joanna Targowska-Zalewska

Adwokat Joanna Targowska-Zalewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego i University of Florida oraz Studiów podyplomowych na kierunku Zarządzenie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, m.in. w  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz międzynarodowych Kancelariach Prawnych Weil Gotshall & Manges Paweł Rymarz Sp. k. i Dewey Ballantine Grzesiak Sp. k.
W latach 2007 – 2010 pracowała jako starszy specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie odpowiedzialna była za nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń w kontekście przestrzegania praw ubezpieczonych oraz praw konsumenckich.
Joanna Targowska-Zalewska od lipca 2010 roku prowadzi  indywidualną Kancelarię  Adwokacką. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru prawa nieruchomości, prawa bankowego oraz prawa ubezpieczeniowego. Od 2016 roku na stałe współpracuje z Kancelarią Prawną Gabrysiak i Wspólnicy s.c.
Jako mediator specjalizuje się  w prowadzeniu mediacji majątkowych, w szczególności dotyczących podziału majątku oraz w rozwiązywaniu sporów z  zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz sektora bankowego. Dotychczas przeprowadziła kilkadziesiąt mediacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego (ubezpieczenia na życie z UKF oraz ubezpieczenia majątkowe), z czego około 85% zakończyło się zawarciem przez strony ugody.

 

Anna Wąsowicz

 

Anna Wąsowska

Wieloletni stały mediator w sporach gospodarczych i cywilnych z listy Prezesa Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy oraz Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi; prawnik z doświadczeniem w sektorze finansowym; doktorantka i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 Zaremba-Janukowicz_Sylwia

 

Sylwia Zaremba-Janukowicz

Radca prawny w Zespole Radców Prawnych DPS w Urzędzie KNF. Od początku pracy zawodowej związana z sektorem finansowym, w tym wiele lat zajmowała się problematyką spraw konsumenckich klientów sektora finansowego jako Naczelnik Wydziału Skarg w Departamencie Ochrony Klientów Urzędu KNF. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych przede wszystkim z zakresu prawa ubezpieczeniowego, bankowego oraz rynku kapitałowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for American Law Studies University of Floryda oraz Studiów Doktoranckich w Katedrze Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.