Lista mediatorów

data aktualizacji 03 lipca 2020

 

..

 Edyta_Bartosiewicz

 

Edyta Bartosiewicz

Absolwentka socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Ubezpieczeniowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji. Od 11 lat zajmuje się problematyką rynku finansowego. Specjalizuj się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia majątkowe, osobowe i ubezpieczenia na życie z UFK).

 

 Bosek_Leszek

 

Leszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego od 2008 roku, posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji przed tym Sądem.

 

 Gabrysiak_Iwo

 

Iwo Gabrysiak

Adwokat od 2005 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia ukończone z wyróżnieniem. Podyplomowe studia "Negocjacji Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – ukończone z wyróżnieniem. Specjalista w zakresie prowadzenia postępowań sądowych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Brał udział w postępowaniach mediacyjnych w ramach prowadzonych postępowań gospodarczych.

 

 Anna_Głowacka

 

Anna Głowacka

Doświadczony mediator specjalizujący się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia osobowe, na życie z UFK, ubezpieczenia majątkowe), bankowego i sprawach gospodarczych. Skutecznie przeprowadzonych blisko dwa tysiące postępowań mediacyjnych. Kwalifikacje mediatora potwierdzone certyfikatami Ministerstwa Sprawiedliwości i International Mediation Alliance. Od 2013 r. stały mediator Sądu Polubownego przy KNF; wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Socjologii i Szkoły Głównej Handlowej.

 

 Grabowski

 

Krzysztof Grabowski

Magister chemii, doktor nauk prawnych. Makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego oraz etyki biznesu. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Arbiter i mediator Sądu Polubownego przy KNF od 2008 r. Ukończył specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych i karnych, organizowane przez Polskie Centrum Mediacji. Przeprowadził szereg mediacji z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego.

 

 Grudziecka_Magdalena

 

Magdalena Grudziecka

Mediator (2002r) prowadzi mediacje m.in. w zakresie mediacji cywilnych, gospodarczych sądowych i pozasądowych. Trener i superwizor mediacji w Polskim Centrum Mediacji.  Współautorka szkoleń  i studiów podyplomowych z zakresu mediacji. Absolwentka Zarządzania i Marketingu oraz Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej  Uniwersytetu Warszawskiego, Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, obecnie doktorantka na IV roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sekretarz Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

 Cezary_Jezierski

 

Cezary Leszek Jezierski

Radca prawny od 1996r. Były sędzia gospodarczy. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem instytucji finansowych. Prowadzi mediacje w Ośrodku Mediacji przy OIRP w Warszawie,  Olsztynie oraz w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Jest mediatorem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. W praktyce mediacyjnej koncentruje się na prawie szkodach majątkowych, osobowych, lokatach, podziale majątku, prawie przewozowym, budowlanym, umowach handlowych i prawie spółek.

 

 Karpińska-Królikowska_Iwona

 

Iwona Karpińska-Królikowska

Doświadczony mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz rynku finansowego i ubezpieczeń, wpisany na listę stałą Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Trener i wykładowca z zakresu mediacji, negocjacji. W latach 1997-2007 menadżer, członek zarządu, w obszarze zarządzania, finansów i prawa. Wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości (Akademia Leona Koźmińskiego), dr n. społ. w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Warszawski). Języki obce: ang., hiszp., fr.

 

 Książek_Jerzy

 

Jerzy Książek

Mediator (1995r) prowadzi mediacje z każdego zakresu, facylitacje, m.in pomiędzy podmiotami gospodarczymi, mediacje cywilne i pracownicze dla firm oraz instytucji polskich i międzynarodowych Doradca ds. Rozwiązywania Konfliktów, trener, superwizor Polskiego Centrum Mediacji, Biura ds. Usług w zakresie Pojednania Ofiary i sprawcy oraz Postępowania Rozjemczego w Kolonii, obecnie doktorant na IV roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Współautor szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu mediacji. Przewodniczący i Rzecznik Prasowy w III kadencji Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

 Jolanta Lange

 

Jolanta Lange

Doświadczony mediator specjalizujący się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia osobowe, majątkowe i na życie z UFK) i bankowego. Absolwentka Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz podyplomowych studiów ubezpieczeniowych. Ukończone szkolenie z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych. Uczestnik Podyplomowych Studiów z zakresu mediacji na Wydziale Prawa Uniwersytetu łódzkiego. Przez wiele lat zajmowała się problematyką spraw konsumenckich klientów sektora rynku finansowego. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 Maciejewski_Mariusz

 

Mariusz Maciejewski

Radca Prawny (OIRP w Warszawie). Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN). Ukończył szkolenie z zakresu mediacji (organizator Polskie Centrum Mediacji). Doświadczony mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu mediacji.

 

 Matraszek_Piotr

 

Piotr Matraszek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia ubezpieczeniowe oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2004 r. zawodowo związany z rynkiem finansowym. Od 2008 r. pełni funkcję mediatora w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2017-2018 sprawował funkcję Sekretarza tego Sądu. Wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia na życie z UFK) i bankowego (kredyty indeksowane/denominowane do walut obcych). Skutecznie przeprowadził kilkaset mediacji dotyczących różnego rodzaju problemów na rynku finansowym.

 

 Piotr Nowak_Med_KNF

 

Piotr Nowak

Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, doświadczony mediator, trener mediacji, Sekretarz Generalny Sądu Polubownego przy PGRP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był odpowiedzialny za utworzenie i organizację Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy PGRP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie mediacyjne. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora oraz wykłady dla aplikantów radcowskich. W latach 2006-2016 naczelnik Wydziału Praktyk Rynkowych w KNF oraz Sekretarz Sądu Polubownego przy KNF. W obszarze rynku finansowego specjalizuje się w mediacjach z zakresu rynku ubezpieczeniowego i bankowego.

 

 Mariusz_Pstrus

 

Mariusz Pstruś

Radca prawny, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację kontrolerską dla pracowników NIK, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego. Zatrudniony był w instytucjach finansowych i organach administracji publicznej oraz sądzie administracyjnym. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach dotyczących standardów prowadzenia mediacji i arbitrażu, w tym m.in. w zakresie reguł prowadzenia mediacji i arbitrażu w krajach europejskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie mediacyjne. Spacjalizacja: sektory bankowy oraz ubezpieczeniowy.

 

 Beata_Skrzyniarz

 

Beata Skrzyniarz

Absolwentka studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego z zakresu negocjacji i mediacji sądowych. Mediacją zajmuje się od 2013 r. Mediator Polskiego Centrum Mediacji oraz Sądu Plubownego  przy KNF. Prowadzi mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze, w tym z  zakresu rynku ubezpieczeniowego. Od 7 lat związana z rynkiem finansowym. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Obecnie uczestnik studiów doskonalących z mediacji gospodarczych i formułowania ugód.

 

 Szpak_Urszula

 

Urszula Szpak

Doświadczony mediator w sprawach gospodarczych, zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń osobowych, na życie z UFK oraz w sprawach z zakresu prawa bankowego (w zakresie umów kredytowych w CHF). Upoważniony do prowadzenia postępowań pozasądowych z udziałem podmiotów rynku finansowego. Od 2013 r. jako Mediator Sądu Polubownego przy KNF przeprowadziła kilkaset mediacji gospodarczych. Wpisana na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. W 2018 r. ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Mediacji Gospodarczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 Szymanski_Łukasz

 

Łukasz Szymański

Raca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył ponad 70 godz. szkolenia w zakresie mediacji karnych, cywilnych i gospodarczych. Uczestniczył także w warsztatach i licznych konferencjach poświęconych mediacji. Od 2008 roku mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, posiadający doświadczenie w prowadzaniu mediacji przed tym Sądem. Zawodowo specjalizuje się w prawie rynków finansowych.

 

 jakub.switluk knf

 

Jakub Świtluk

Zawodowy mediator od 2010, wielomilionowe WPS, setki ugód, trener mediacji. Właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL, mediator stały oraz CM Lewiatan, PCM, MCM/IMC, CAM Lublin. Obok finansów (ubezpieczenia, banki) m.in. sektor publiczny, budownictwo i drogi, IT i telekom. Studia: prawo UMCS, MBA Politechnika Warszawska, PSTG SWPS, mediacje UŁ; ponad 20 szkoleń mediacyjnych. Serwis oMediacji.pl, dyżury sądowe, dziesiątki konferencji (także prelegent), wykłady na studiach dla mediatorów. Wcześniej menadżer w kilku branżach.

 

 JTZ foto

 

Joanna Targowska-Zalewska

Adwokat Joanna Targowska-Zalewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Studiów podyplomowych Zarządzenie i Marketing w SGH. W 2010 roku ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru prawa bankowego oraz prawa ubezpieczeniowego. Od chwili powstania SP przy KNF pełni w nim funkcję Mediatora. Wpisana jest także na listę mediatorów  z zakresu rynku finansowego  prowadzaną przez SO w Warszawie.
Od 2016 roku współpracuje z Kancelarią Gabrysiak i Wspólnicy. Od stycznia 2019 jest mediatorem prowadzącym mediacje z zakresu prawa bankowego, w szczególności tzw. "spraw frankowych" w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.
Specjalizuje się  w prowadzeniu mediacji majątkowych oraz w rozwiązywaniu sporów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz sektora bankowego. Dotychczas przeprowadziła kilkaset mediacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego (ubezpieczenia na życie z UKF, ubezpieczenia OC pojazdów), z czego około 90% zakończyło się zawarciem przez strony ugody.

 

Anna Wąsowicz

 

Anna Wąsowska

Anna Wąsowska – mediatorka w sprawach gospodarczych i cywilnych z listy Prezesa Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy, Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi; mediatorka zewnętrzna przy Rzeczniku Finansowym; mediatorka w Centrum Mediacji LEWIATAN oraz w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Między prawem a gospodarką” w Akademii Leona Koźmińskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studia Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim; autorka publikacji oraz referatów i wystąpień konferencyjnych w zakresu mediacji; ekspert Komisji Europejskiej w Programie “Horizon 2020”; “Justice Programme” oraz “Rights, Equality”.

 Zaremba-Janukowicz_Sylwia

 

Sylwia Zaremba-Janukowicz

Radca prawny w Okregowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kariery zawodowej związana z rynkiem finansowym. Obecnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego i analizą oferty produktowej banków, zakładów ubezpieczeń oraz firm inwestycyjnych. Mediator z wieloletnim doświadczeniem mediacyjnym, skutecznie wspiera strony w toku prowadzonych postępowań w celu zidentyfikowania satysfakcjonującego strony konsensusu. Wieloletni pracownik.Urzędu KNF, mediator Sądu Okregowego w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy KNF od początku jego istnienia.