Departament Komunikacji Społecznej (DKS)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Komunikacji Społecznej (DKS) należy prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz działalności Komisji i Urzędu Komisji, w szczególności:

 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów;
 • obsługa kontaktów Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego Urzędu Komisji z mediami;
 • zarządzanie merytoryczną zawartością strony internetowej www.knf.gov.pl, z wyłączeniem wyodrębnionej strony Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego; 
 • organizowanie i współorganizowanie krajowych konferencji, szkoleń i seminariów;
 • koordynacja procesu wydawniczego oraz dystrybucja publikacji wydanych nakładem Komisji;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie działań z obszaru edukacji finansowej;
 • przygotowywanie rekomendacji w zakresie objęcia patronatem Komisji oraz udziału pracowników Urzędu Komisji w charakterze prelegentów w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • opracowywanie sprawozdania rocznego z działalności Komisji, na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne departamenty;
 • prowadzenie Centrum Informacyjnego Komisji (CIK), obejmujące w szczególności  przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Urzędu Komisji, pisemnie, drogą elektroniczną oraz telefonicznie, w sprawach pozostających we właściwości Komisji oraz funkcjonowania rynku finansowego;
 • prowadzenie „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”;
 • rozpatrywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a także koordynacja prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).