25 czerwca, 2016 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina

Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

Uprzejmie informujemy o zmianie wyglądu strony publikacji formularzy dostępnej pod adresem https://espi.knf.gov.pl/. Zmiana ma charakter jedynie graficzny, bez zmiany funkcjonalności w/w strony. W przypadku pytań, prosimy dzwonić na infolinię ESPI.
Strona publikacji formularzy

Lista podmiotów posiadających status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

  • Bloomberg L.P. z siedzibą w Nowym Yorku (USA), 731 Lexington Avenue New York, NY 10022 www.bloomberg.com/polska,

  • Cait sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice, www.tsg.com.pl,

  • Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, http://mojeinwestycje.interia.pl,

  • Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A/17, 00-814 Warszawa, www.notoria.pl,

  • Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, www.pap.pl,

  • StockWatch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płatnicza 76/78, 01-827 Warszawa, www.stockwatch.pl.

 

Informacja o przerwie technicznej

Uprzejmie informujemy, iż w godzinach od 20:00 do 23:00 występuje przerwa techniczna w pracy Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (zgodnie z § 13 punkt 2 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji). Prosimy w tym czasie nie korzystać z systemu ESPI.

Zgłoszenie Awarii

1. Za pomocą formularza

Całodobowo i we wszystkie dni tygodnia  można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej   poprzez  formularz  zgłoszeń serwisowych dla systemu ESPI (https://www.knf.gov.pl/helpdesk_espi.jsp). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane  w następnym dniu roboczym.
Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem.

2. Telefonicznie
Zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania  Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) można zgłaszać telefonicznie poprzez infolinię ESPI pod numerem telefonu: 
22 262 40 00. Infolinia funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8:15 do 18:00.

Komunikaty

1. W dniu 27 lipca 2012 r. wchodzi w życie nowy Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Wniosek o przydzielenie konta w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI),który stanowi załącznik nr 2 do tego Regulaminu. W tym dniu wchodzi również w życie nowa wersja systemu ESPI, która uwzględnia zmiany w Regulaminie.
Zaktualizowane zostały podstawy prawne dla niektórych zapisów, zostały zmienione nazwy kancelarii oraz została dodana nowa kancelaria.
ZMIANY NAZW KANCELARII:
- z „DFL-DM” na „PRDM”, 
- z „DFL-FI” na „DFI”, 
- z „DPO” na „DPP”.
Sposób funkcjonowania tych kancelarii nie uległ zmianie.
Nowa kancelaria „Wnioski” -  służy do przekazywania przez  emitentów  wniosków o zwolnienie z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 62 ust. 1 oraz w art. 71 ustawy o ofercie publicznej.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. W przypadku wątpliwości, co do działania nowej wersji systemu ESPI prosimy o telefon na numer infolinii ESPI.

2. W związku z przepisami, które weszły w życie 1 lipca 2012 r., tj.:

PDF Icon-WLASCIWA 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 397) oraz
PDF Icon-WLASCIWA  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2012 r., poz. 469),   

W systemie ESPI zostały zamieszczone zmodyfikowane formularze  służące do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych.
Symbole formularzy systemu ESPI, wraz z opisem przeznaczenia poszczególnych formularzy, znajdują się na stronie KNF w dziale Instrukcje.

- Departament Informatyki informuje, że w dniu 12 kwietnia 2012 r. nastąpi zmiana certyfikatu do podpisywania kodu Java. W przypadku pojawienia się trudności z otwieraniem raportów należy usunąć pliki tymczasowe Javy.

- Departament Nadzoru Obrotu informuje, że w związku ze zmianą Regulaminu ESPI, zniesiony zostałobowiązek przekazywania do UKNF wersji papierowej raportów rocznych i półrocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

- DEPARTAMENT INFORMATYKI PRZYPOMINA O ZMIANIE FORMULARZA O PRZYZNANIE DOSTĘPU DO ESPI. NOWY FORMULARZ OBOWIĄZUJE Z DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZARZĄDZENIA Nr 19/2010 . 
WNIOSKI ZŁOŻONE NA STARYM FORMULARZU NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

- Uprzejmie informujemy iż w związku z likwidacją domeny kwpig.gov.pl z dniem 17 kwietnia 2010 r. zostanie zmieniony adres dostępowy do systemu ESPI z https://espi.kpwig.gov.pl/emitent na: https://espi.knf.gov.pl/emitent.
W związku z powyższym od dnia 17 kwietnia 2010 r. wszystkie raporty nadsyłane do systemu espi będą odbierane tylko pod nowym adresem.

Z dniem 3 maja 2010 r. adres https://espi.kpwig.gov.pl zostanie wyłączony
.

Dokumenty 

DOC icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 90/2012 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”

DOC icon-WLASCIWA Wniosek o przydzielenie dostępu do ESPI

PDF Icon-WLASCIWA ww. Oświadczenie CESR w polskiej wersji językowej

PDF Icon-WLASCIWA ww. Oświadczenie CESR w angielskiej wersji językowej

PDF Icon-WLASCIWA Oświadczenie w sprawie wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 65 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PDF Icon-WLASCIWA Oświadczenie Przewodniczącego KPWiG dotyczące MSSF

PDF Icon-WLASCIWA Oświadczenie Przewodniczącego KPWiG dotyczące wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

PDF Icon-WLASCIWA Regulamin korzystania z ESPI

PDF Icon-WLASCIWA Opis ESPI. Część I

PDF Icon-WLASCIWA Opis ESPI. Cześć II 

PDF Icon-WLASCIWA Często zadawane pytania (Frequently Asked Questions, FAQ)

Instrukcje

PDF Icon-WLASCIWA 
Informacja dotycząca wypełniania formularza INFO-OA
PDF Icon-WLASCIWA Załącznik do formularza INFO-OA

PDF Icon-WLASCIWA Informacja dotycząca formularza AKCJONARIAT

PDF Icon-WLASCIWA Informacja dotycząca wypełniania formularza DOMIN_ZALEZN_AKCJ_10%

PDF Icon-WLASCIWA Instrukcja wypełniania formularza GRUPA KAP

PDF Icon-WLASCIWA Symbole formularzy systemu ESPI, które służą przekazywaniu śródrocznych i rocznych raportów okresowych emitentów (niebędących funduszami inwestycyjnymi) wraz z opisem ich przeznaczenia

PDF Icon-WLASCIWA Wymagania i instalacja aplikacji klienta ESPI

MRF 2010

i_zip.jpg MRF 2010

COREP

PDF Icon-WLASCIWA Instrukcja raportowania plików COREP
PDF Icon-WLASCIWA CR
PDF Icon-WLASCIWA MKR
PDF Icon-WLASCIWA MKRP


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności