19 stycznia, 2017 roku Czwartek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

Uprzejmie informujemy o zmianie wyglądu strony publikacji formularzy dostępnej pod adresem https://espi.knf.gov.pl/. Zmiana ma charakter jedynie graficzny, bez zmiany funkcjonalności w/w strony. W przypadku pytań, prosimy dzwonić na infolinię ESPI.
Strona publikacji formularzy

Lista podmiotów posiadających status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

  • Bloomberg L.P. z siedzibą w Nowym Yorku (USA), 731 Lexington Avenue New York, NY 10022 www.bloomberg.com/polska,

  • Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, http://mojeinwestycje.interia.pl,

  • Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A/17, 00-814 Warszawa, www.notoria.pl,

  • Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, www.pap.pl,

 

Informacja o przerwie technicznej

Uprzejmie informujemy, iż w godzinach od 20:00 do 23:00 występuje przerwa techniczna w pracy Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (zgodnie z § 13 punkt 2 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji). Prosimy w tym czasie nie korzystać z systemu ESPI.

Zgłoszenie Awarii

1. Za pomocą formularza

Całodobowo i we wszystkie dni tygodnia  można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej   poprzez  formularz  zgłoszeń serwisowych dla systemu ESPI (https://www.knf.gov.pl/helpdesk_espi.jsp). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane  w następnym dniu roboczym.
Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem.

2. Telefonicznie
Zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania  Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) można zgłaszać telefonicznie poprzez infolinię ESPI pod numerem telefonu: 
22 262 40 00. Infolinia funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8:15 do 18:00.


Komunikaty 

W związku z przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 857) oraz
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860), w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych przez emitentów papierów wartościowych, tj.: R, RS, SA-R, SAB-R, SAM-R, SAU-R, SARE-R, SAS-R, JST-R, a także nowe formularze SP i SPS służące do przekazywania sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku formularzy raportów rocznych dla emitentów stosujących MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), tj.: R i RS, nowy wiersz "(rodzaj emitenta)" dodany na stronie tytułowej, wypełnia się w przypadku gdy z listy powyżej wybrano "dla innych emitentów.
-------------------------------

Informujemy, że w sekcji "Sprawozdania okresowe ZAFI" na niniejszej stronie zostały opublikowane schematy XSD dla plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 w wersji 1.2 (dokument ESMA/2013/1361) oraz wskazówki techniczne dotyczące plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 (dokument ESMA/2013/1358).
--------------------------

W związku z przepisami, które weszły w życie 30 czerwca 2016 r., tj. przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 857) oraz
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860),

w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania raportów kwartalnych przez emitentów papierów wartościowych, tj.: Q, QS, QSr, SA-Q, SAB-Q, SARE-Q, SAU-Q i SAS-Q.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku formularzy raportów kwartalnych dla emitentów stosujących MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), tj.: Q, QS oraz QSr, nowy wiersz "(rodzaj emitenta)" dodany na stronie tytułowej, wypełnia się w przypadku gdy z listy powyżej wybrano "dla innych emitentów.

--------------------------

W związku z przepisami, które weszły w życie 30 czerwca 2016 r., tj.:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 857) oraz
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860),


w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania raportów półrocznych przez emitentów papierów wartościowych, tj.: P, PS, PSr, SA-P, SAB-P, SAU-P, SARE-P, SAM-P, SAS-P, RZ.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku formularzy raportów półrocznych dla emitentów stosujących MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), tj.: P, PS oraz PSr, nowy wiersz "(rodzaj emitenta)" dodany na stronie tytułowej, wypełnia się w przypadku gdy z listy powyżej wybrano "dla innych emitentów.

--------------------------

Departament Nadzoru Obrotu informuje, że w związku ze zmianą Regulaminu ESPI, zniesiony zostałobowiązek przekazywania do UKNF wersji papierowej raportów rocznych i półrocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.Dokumenty 

DOC icon-WLASCIWARegulamin korzystania z ESPI

DOC icon-WLASCIWA Wniosek o przydzielenie dostępu do ESPI

PDF Icon-WLASCIWA ww. Oświadczenie CESR w polskiej wersji językowej

PDF Icon-WLASCIWA ww. Oświadczenie CESR w angielskiej wersji językowej 

PDF Icon-WLASCIWA Często zadawane pytania (Frequently Asked Questions, FAQ)

Instrukcje

PDF Icon-WLASCIWA 
Informacja dotycząca wypełniania formularza INFO-OA
PDF Icon-WLASCIWA Załącznik do formularza INFO-OA

PDF Icon-WLASCIWA Informacja dotycząca formularza AKCJONARIAT

PDF Icon-WLASCIWA Informacja dotycząca wypełniania formularza DOMIN_ZALEZN_AKCJ_10%

PDF Icon-WLASCIWA Instrukcja wypełniania formularza GRUPA KAP

PDF Icon-WLASCIWA Symbole formularzy systemu ESPI, które służą przekazywaniu śródrocznych i rocznych raportów okresowych emitentów (niebędących funduszami inwestycyjnymi) wraz z opisem ich przeznaczenia

PDF Icon-WLASCIWA Wymagania i instalacja aplikacji klienta ESPI


Sprawozdania okresowe ZAFI

i_zip.jpgSchematy XSD dla plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 w wersji 1.2 (dokument ESMA/2013/1361)

i_zip.jpgWskazówki techniczne dotyczące plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 (dokument ESMA/2013/1358)


MRF 2010

i_zip.jpg MRF 2010


COREP

PDF Icon-WLASCIWA Instrukcja raportowania plików COREP
PDF Icon-WLASCIWA CR
PDF Icon-WLASCIWA MKR
PDF Icon-WLASCIWA MKRP


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności