26 czerwca, 2016 roku Niedziela
Twój język: Polski English
  • Godzina

Informacje dotyczące egzaminów

AKTUALNOŚCI
----------------------------------     

 


INFORMACJE OGÓLNE
----------------------------------

W celu przystąpienia do egzaminu na maklerów papierów wartościowych lub egzaminu uzupełniającego
kandydat powinien złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed egzaminem.

Wnioski należy składać:
w BIURZE PODAWCZYM - Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od strony Placu Powstańców Warszawy
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Opłatę egzaminacyjną, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  70 1010 0068 6800 0000 0000 0003 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  86 1010 0068 6800 0000 0000 0006 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.

Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych i na egzaminie uzupełniającym jest określony w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym UKNF
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, (pok. 237)
tel:  (22) 262 5231 
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA
----------------------------------


PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 4/2015 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych w dniu 20 marca 2016 r. 

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 3/2015 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych w dniu 20 marca 2016 r. 


PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 2/2015 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych w dniu 11 października 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 1/2015 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych w dniu 11 października 2015 r. 

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 4/2014 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

PDF Icon-WLASCIWAKomunikat Nr 3/2014 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

PDF Icon-WLASCIWAZarządzenie Nr 10/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 187, poz. 1452)

PDF Icon-WLASCIWA Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1453)

PDF Icon-WLASCIWA Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 191 poz 1480)  


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności