• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
20 grudnia, 2014 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina

Informacje dotyczące egzaminów

AKTUALNOŚCI
----------------------------------    
 
Informujemy, iż egzamin dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych odbył się w dniu 26 października 2014 r. Szczegółowych informacji na temat egzaminu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 (pok. 239), tel. 022 262 40 11.


INFORMACJE OGÓLNE
----------------------------------

W celu przystąpienia do egzaminu na maklerów papierów wartościowych lub egzaminu uzupełniającego
kandydat powinien złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed egzaminem.

Wnioski należy składać:
w BIURZE PODAWCZYM - Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od ul. Boduena
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Opłatę egzaminacyjną, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych,
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego,
należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego:      
NBP O/O Warszawa o numerze 46 1010 1010 0030 1422 3100 0000.

Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych i na egzaminie uzupełniającym jest określony w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu. Zmiany w przepisach prawnych obowiązujących na danym egzaminie są publikowane na stronie Internetowej KNF co najmniej na miesiąc przed egzaminem.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym UKNF
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, (pok. 237/239).
tel:  (22) 262 4011, 262 5231 
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA
----------------------------------

PDF Icon-WLASCIWA Informacja na egzamin dla maklerów papierów wartościowych - pomocniczy wykaz przepisów prawa

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 2/2014 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 17 lipca 2014 r.w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 1/2014 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

PDF Icon-WLASCIWA Informacja na egzamin dla maklerów papierów wartościowych - pomocniczy wykaz literatury

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 4/2013 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 3/2013 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

PDF Icon-WLASCIWAZarządzenie Nr 10/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sparwie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 187, poz. 1452)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1453)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 191 poz 1480)

 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności