• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
02 marca, 2015 roku Poniedziałek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Informacje dotyczące egzaminów

AKTUALNOŚCI
----------------------------------    
Informujemy, iż egzamin na maklera papierów wartościowych i egzamin uzupełniający odbędą się w dniu 29 marca 2015 r. (niedziela). 
 
INFORMACJE OGÓLNE
----------------------------------

W celu przystąpienia do egzaminu na maklerów papierów wartościowych lub egzaminu uzupełniającego
kandydat powinien złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed egzaminem.

Wnioski należy składać:
w BIURZE PODAWCZYM - Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od ul. Boduena
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Opłatę egzaminacyjną, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych,
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego,
należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego:      
NBP O/O Warszawa o numerze 46 1010 1010 0030 1422 3100 0000.

Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych i na egzaminie uzupełniającym jest określony w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu. Zmiany w przepisach prawnych obowiązujących na danym egzaminie są publikowane na stronie Internetowej KNF co najmniej na miesiąc przed egzaminem.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym UKNF
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, (pok. 237/239).
tel:  (22) 262 4011, 262 5231 
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA
----------------------------------

PDF Icon-WLASCIWAInformacja na egzamin dla maklerów papierów wartościowych - pomocniczy wykaz przepisów prawa

PDF Icon-WLASCIWAInformacja na egzamin dla maklerów papierów wartościowych - pomocniczy wykaz literatury

PDF Icon-WLASCIWA Informacja na egzamin dla maklerów papierów wartościowych - pomocniczy wykaz przepisów prawa

PDF Icon-WLASCIWAKomunikat Nr 4/2014 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 19 grudnia 2014 r.w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

PDF Icon-WLASCIWAKomunikat Nr 3/2014 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 19 grudnia 2014 r.w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartos´ciowych i egzaminu uzupełniającego

PDF Icon-WLASCIWA Informacja na egzamin dla maklerów papierów wartościowych - pomocniczy wykaz literatury 

PDF Icon-WLASCIWAZarządzenie Nr 10/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sparwie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 187, poz. 1452)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1453)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 191 poz 1480)

 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności