Komunikat w sprawie przeniesienia z Vestor Dom Maklerski SA instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych

data aktualizacji 05 listopada 2019

W dniu 5 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja, KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Vestor DM) do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (dalej: DM PKO BP).

Powyższa decyzja została wydana w związku z cofnięciem Vestor DM (decyzją KNF z dnia 24 września 2019 r.) zezwolenia  na prowadzenie działalności maklerskiej (https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Vestor_Domu_Maklerskiego_SA_67185.pdf).

Zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, przez podmiot prowadzący działalność maklerską, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do innej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę.

W ocenie Komisji przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych z Vestor DM do DM PKO BP należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa.

Jednocześnie KNF zwraca uwagę, że przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe i środki pieniężne oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej.