ESMA wydała pozytywną opinię w sprawie zasadności i proporcjonalności planowanej interwencji produktowej KNF dotyczącej opcji binarnych

data aktualizacji 03 kwietnia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowana została Opinia ESMA z dnia 26 marca 2019 r. (ESMA35-43-1797) w sprawie środków interwencji produktowej odnoszących się do opcji binarnych zaproponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Opinia ESMA została wydana w związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2019 r. przekazanym do ESMA oraz członków ESMA, w którym KNF poinformowała o zamiarze podjęcia środków interwencji produktowej zgodnie z art. 42 Rozporządzenia (UE) nr 600/2014 (MIFIR). Planowane środki interwencji produktowej KNF dotyczą zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym w Polsce oraz z terytorium Polski. KNF w zawiadomieniu do ESMA poinformowała, że środki interwencji produktowej KNF będą takie same jak środki interwencji produktowej ESMA w sprawie opcji binarnych przyjęte w Decyzjach ESMA Nr (EU) 2018/795, (EU) 2018/1466, (EU) 2018/2064 oraz (EU) 2019/509.

Opinia ESMA stwierdza, że proponowane przez KNF środki interwencji produktowej w zakresie opcji binarnych są uzasadnione i proporcjonalne. Przewidywany termin wejścia w życie środków interwencji produktowej KNF to 2 lipca 2019 r. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informował wcześniej o planach dotyczących wydania interwencji produktowej KNF w komunikacie z posiedzenia KNF w dniu 18 grudnia 2018 r. (pkt 7 Komunikatu): https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_18_12_2018.pdf

Opinia ESMA dostępna jest pod poniższym adresem: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-35-43-1797-esma_opinion_under_article_432_mifir_knf_bo.pdf

Informacje na temat wszystkich opinii ESMA w sprawie krajowych interwencji produktowych dostępne są pod poniższym adresem: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-four-positive-opinions-national-product-intervention-measures