Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat KNF dotyczący niepowodzenia sprzedaży akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej

Data aktualizacji:
Komisja Nadzoru Finansowego z zaniepokojeniem przyjęła informację o niepowodzeniu sprzedaży akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej stwierdzając, że tym samym nie doszło do zrealizowania jednego z kluczowych zobowiązań złożonych Komisji Nadzoru Finansowego przez Raiffeisen Bank International AG.
 
Komisja Nadzoru Finansowego będzie dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności, ze względu na które inwestor zdecydował się nie wykonywać złożonego zobowiązania, powodów zaistnienia takich okoliczności oraz na ile były one zależne lub niezależne od inwestora.
 
Komisja Nadzoru Finansowego od szeregu lat stara się zapewnić, aby akcje wszystkich banków ze znaczącym udziałem w rynku detalicznym były przedmiotem rzeczywistego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większa przejrzystość działania i zainteresowanie inwestorów umożliwiają analizę sytuacji banku ze strony rynku finansowego. Sprzyja to realizacji celów nadzoru finansowego, a w przypadku banku kontrolowanego przez zagraniczną grupę kapitałową, dzięki przestrzeganiu standardów ładu korporacyjnego przewidzianych dla spółek w obrocie publicznym, sprzyja też należytemu traktowaniu wszystkich interesariuszy.

Komisja Nadzoru Finansowego będzie podejmować konieczne działania, aby możliwie jak najszybciej akcje banku znalazły się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym.
Do pobrania

Komunikat KNF dot. IPO RBPL

plik .pdf, 308kB
Pobierz