Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami Milisystem SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano w dniu 20 listopada 2022 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Milisystem SA z siedzibą w Warszawie

Wznowienie obrotu akcjami spółki nastąpiło od 21 listopada 2022 r. w związku z przekazaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego do publicznej wiadomości w dniu 18 listopada 2022 r. uzasadnienia zawieszenia obrotu akcjami Milisystem SA (dawniej: Intelligent Gaming Solutions SA, 2Intellect.com SA).