"Pierwsze kroki na rynku finansowym – Scenariusze lekcji" i "Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych"

data aktualizacji 22 lipca 2019

Nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zostały wydane nowe publikacje dla środowiska szkolnego, obejmujące gotowe scenariusze lekcji:

- Pierwsze kroki na rynku finansowym – Scenariusze lekcji, J. Banach, A. Jarmuszyńska, P. Jaroszewicz, M. Zdrojewski, 2019,

- Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych, P. Stangenberg, 2019.

Przedmiotowe scenariusze odnoszą się do treści nauczania objętych Podstawą programową do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zawartą w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).

Pierwsze kroki na rynku finansowym - scenariusze lekcji  Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych