Raporty o sytuacji sektora bankowego w 2018 r.

data aktualizacji 16 maja 2019

UKNF informuje, że w serwisie internetowym dostępne są dane dotyczące sytuacji banków za 2018 r.