Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli pt. „CYBERBEZPIECZEŃSTWO z perspektywy klienta usług finansowych”, 4 października 2019 roku

data aktualizacji

Seminarium zorganizowane zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Fundacją GPW oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach III edycji międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej - World Investor Week - zainicjowanej i koordynowanej przez IOSCO - Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych.

Seminarium skierowane było do doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, nauczycieli kształcenia zawodowego i innych nauczycieli zainteresowanych ww. tematyką, a także dla szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week.

Celem seminarium było przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa w kontekście usług finansowych z perspektywy klienta – uczestnika rynku finansowego, w formie prezentacji z wykorzystaniem case study

Spotkanie odbyło się w dniu 4 października 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:00) w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4. 

Udział w seminarium był bezpłatny. W seminarium uczestniczyło 30 osób.

Więcej informacji na temat World Investor Week


Logo WIW 2019