Seminarium dla nauczycieli organizowane w ramach World Investor Week 2018 pt."System ochrony klientów usług finansowych w Polsce"

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zreformowanych szkołach ponadpodstawowych (licea, technika), a także nauczycieli kształcenia zawodowego i wszystkich innych nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami finansowymi i ww. tematyką.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z systemem ochrony klientów usług finansowych, w tym inwestorów, a także funkcją i rolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Rzecznika Finansowego (RzF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Spotkanie odbyło się w dniu 4 października 2018 r. (w godz. 10:00 - 15:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12 w Warszawie. Uczestniczyły w nim 23 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.