Seminarium „Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – perspektywa rynku ubezpieczeniowego”

data aktualizacji 28 maja 2018

Seminarium skierowane jest do pracowników kierujących oraz realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników kontroli wewnętrznej w podmiotach rynku ubezpieczeniowego.

Celem seminarium jest prezentacja najnowszej wersji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującej tzw. IV Dyrektywą AML Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jej stosowania na rynku ubezpieczeniowym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku (w godz. 10:30 - 14:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie.

Informujemy, iż zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 14 maja 2018 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.