Seminarium „Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – perspektywa rynku ubezpieczeniowego”

data aktualizacji 21 listopada 2018

Seminarium skierowane było do pracowników kierujących oraz realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników kontroli wewnętrznej w podmiotach rynku ubezpieczeniowego.

Celem seminarium była prezentacja najnowszej wersji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującej tzw. IV Dyrektywą AML Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jej stosowania na rynku ubezpieczeniowym.

Spotkanie odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku (w godz. 10:30 - 14:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział 102 osoby.   Udział w seminarium był bezpłatny.