Inwentaryzacja w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do służb księgowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy w obszarze rachunkowości.

Spotkanie odbyło się w dniu 5 grudnia 2017 roku (w godz. 11:00 - 14:45) w Sali Konferencyjnej nr 3, w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium udział wzięły 23 osoby.