Warsztaty dla nauczycieli „Inwestowanie na rynku finansowym – jak to działa?”

data aktualizacji

Warsztaty były skierowane do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce, nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także innych nauczycieli realizujących edukację finansową.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z mechanizmami funkcjonowania rynku finansowego, możliwościami wykorzystania instrumentów finansowych o różnym poziomie ryzyka i zysku, a także pokazanie, jak w przystępny sposób przekazać uczniom wiedzę w przedmiotowym zakresie.

Spotkanie odbyło się w dniu 6 października 2017 r. (w godz. 10:30 - 14:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, w Warszawie. W warsztatach udział wzięło 28 osób.

Udział w warsztatach był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz publikacje edukacyjne wydane nakładem Komisji Nadzoru Finansowego.