Przewodniczący KNF wziął udział w "Eurofi Financial Forum 2023"

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas "Eurofi Financial Forum 2023" wziął udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. szefowie europejskich organów nadzoru. Podczas spotkania Przewodniczący KNF omówił specyfikę oraz główne wyzwania, z jakimi mierzył się w ostatnim czasie polski sektor bankowy, a także zaprezentował swoją ocenę i wnioski, które płyną z wydarzeń, jakie miały miejsce niedawno w amerykańskim i szwajcarskim sektorze bankowym, dotyczące konieczności właściwego podejścia do oceny modelu biznesowego banków oraz do zarządzania ryzykiem przez banki w kontekście zmian stóp procentowych oraz związanych z tym możliwości wystąpienia kryzysów płynnościowych.

Przewodniczący KNF wystąpił także w panelu dyskusyjnym "Priorities for improving the EU bank crisis management framework for medium sized banks". Jacek Jastrzębski wskazał na polskie doświadczenia związane z czterema przypadkami przeprowadzonych procesów przymusowej restrukturyzacji dwóch banków spółdzielczych i dwóch komercyjnych. Zwrócił uwagę na specyfikę instytucjonalną polskiego rynku finansowego oraz rolę odgrywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Przewodniczący odniósł się także do dyskusji dotyczącej podejścia do przesłanki interesu publicznego oraz zagadnień związanych z koniecznością oceny kosztów potencjalnych scenariuszy postępowania wobec zagrożonych upadłością banków (tzw. least-cost-test) wskazując, że jego zdaniem warto rozważyć przyznanie tej ocenie wiodącego znaczenia w kontekście decyzji o zastosowaniu mechanizmu przymusowej restrukturyzacji. Podniósł również kwestie związane z wykorzystaniem środków zgromadzonych w funduszu gwarantowania depozytów na potrzeby procesów przymusowej restrukturyzacji średnich i małych banków. Przewodniczący pozytywnie odniósł się do pragmatycznych, praktycznie zorientowanych kierunków zmian regulacyjnych przedstawionych w pakiecie „Crisis Management and Deposit Insurance” (CMDI). 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego zamieszczoną w magazynie "Views - the Eurofi Magazine", towarzyszącą tegorocznej konferencji "Eurofi Financial Forum 2023":