Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Krzysztof Dąbrowski wziął udział w panelu podczas Forum Ekonomicznego

Krzysztof Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Bezpieczeństwa w Urzędzie KNF, wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Ewolucja europejskiego krajobrazu legislacyjnego w obszarze cyberbezpieczeństwa – szanse i wyzwania”, w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Krzysztof Dąbrowski wskazał w wystąpieniu, że sektor finansowy w Polsce (a zwłaszcza sektor bankowy) jest liderem w zastosowaniu nowoczesnych technologii cyfrowych oraz jest liderem w zakresie cyberbezpieczństwa. Dodał, że Urząd KNF jest organem właściwym w zakresie realizacji postanowień dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE (dyrektywa NIS2), jeśli chodzi o sektor finansowy. „Mamy silny departament cyberbezpieczeństwa, zgromadziliśmy zespół specjalistów, od kilku lat wykonujemy swoje obowiązki w tym zakresie, dostrzegamy też potrzebę dalszej ewolucji regulacji” - powiedział. 

Wskazał, że atutem polskiego sektora finansowego jest wysokie zaufanie klientów do usług oferowanych na tym rynku. „Sektor finansowy poważnie podchodzi do obszaru cyberbezpieczeństwa. W ostatnich latach nastąpił mocny rozwój tego obszaru w oparciu o nowe technologie. Sektor finansowy jest dobrze przygotowany, na tle innych sektorów, na nowe regulacje w tym zakresie”. 

Dodał, że dużą rolę odegrały w tym kontekście Rekomendacje KNF, zwłaszcza Rekomendacja D, dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

„Widzimy potrzebę harmonizacji przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w polskim prawie” – powiedział Krzysztof Dąbrowski.