Marcin Mikołajczyk wziął udział w panelu NGR podczas EKF

Marcin Mikołajczyk, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a zarazem członek Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (KS NGR), wziął udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez NGR pt. „Od WIBORu do WIRONu – jak skutecznie doprowadzić reformę do końca? Doświadczenia z pierwszego roku prac NGR i wyzwania przed, którymi stoimy”. Panel odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
Marcin Mikołajczyk wskazał, że reforma wskaźników referencyjnych to obecnie najważniejsza zmiana, jaka dokonuje się na polskim rynku finansowym. „Ona jest w pewnym sensie epokowa. Jeśli chodzi o Narodową Grupę Roboczą warto przypomnieć, że jako nadzór staliśmy się naturalnym gospodarzem tej inicjatywy i się nią zaopiekowaliśmy” – powiedział. 
Marcin Mikołajczyk podkreślił, że z dotychczasowych, decyzji podjętych przez NGR kluczowy był wybór nowego wskaźnika oraz wypracowanie i publikacja Mapy Drogowej reformy. „Ta Mapa Drogowa pokazuje, jakie mamy plany i gdzie chcemy być z ich realizacją w konkretnym czasie. To jest najważniejsze. Można nad tą Mapą dyskutować, ale na pewno trzeba utrzymać to, co stworzyliśmy razem i prowadzić tę reformę tak, aby nie straciła ona dynamiki i abyśmy nie stracili tego, co przez wiele miesięcy wypracowaliśmy” – powiedział.
Paneliści podkreślali, że reforma to przedsięwzięcie o ogromnej skali, które wymaga konsekwencji a także wiele pracy organicznej polegającej także na szczegółowym tłumaczeniu i informowaniu na temat tego, jaki jest cel reformy i z czym ona się wiąże. Jest to ważne w kontekście budowania zaufania do procesu zamiany wskaźnika, aby zapewnić reformie skuteczność.
W panelu oprócz Marcina Mikołajczyka wzięli udział także: Tadeusz Białek – Prezes Związku Banków Polskich – Przewodniczący KS NGR, Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark – Zastępca Przewodniczącego KS NGR, Piotr Patkowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Członek KS NGR, Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu mBanku, Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego oraz Janusz Miszczak – Partner EY. Moderatorem panelu był Paweł Preuss - Partner EY.