Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Przedstawiciele UKNF wystąpili podczas 25 Kongresu Brokerów

Przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z Departamentów Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego uczestniczyli w 25 Kongresie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. 

Przedstawicielki Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń, Olga Orzechowska – Kierownik Zespołu oraz Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych – Iwona Torzewska, wystąpiły z prezentacją na temat zakresu i zasad wykonywania przez KNF nadzoru bieżącego oraz inspekcji brokerów ubezpieczeniowych. Prezentacja obejmowała omówienie zasad nadzoru off-site oraz on-site nad działalnością brokerską. 

Pracownicy Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych Tomasz Zagórski – Kierownik Zespołu oraz Damian Kaczorowski – Starszy Specjalista w trakcie kongresu udzielali wszelkich porad i wyjaśnień z zakresu rejestracji i zmian danych w Rejestrze Pośredników Ubezpieczeniowych.