Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Renata Oszast na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Renata Oszast – Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej oraz Dyrektor Generalna w Urzędzie KNF wystąpiła podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundację GPW.

Główne tezy wystąpienia Renaty Oszast:

  • Rada Edukacji Finansowej od 2019 powołana była do tego, aby krzewić edukację finansową społeczeństwa w Polsce. Zmiana ustawy z początkiem stycznia 2023 roku pozwoli nam rzeczywiście skutecznie realizować te działania.
  • Istotne jest przejście do praktycznego działania i wdrożenie działań, takich jak kampanie edukacyjne, konkursy, programy, które będą wspierać realizację Strategii edukacji finansowej.
  • W przygotowywanej Strategii Edukacji Finansowej koncentrujemy się na włączaniu wszystkich interesariuszy, również zewnętrznych, do tego, aby Strategię wspólnie realizować i wymyślać wspólnie inicjatywy, które będą przekładały się na wzrost kompetencji finansowych Polaków.
  • Potrzebujemy struktury zarządczej, która nie tylko uwzględnia instytucje publiczne, ale również instytucje pozarządowe, instytuty badawcze, szeroko rozumianą edukację – czyli szkoły wyższe. W takim gronie jesteśmy w stanie wypracować wspólnie koncepcje, żeby potem przekładać to na praktyczne rozwiązania.
  • Edukacja powinna być wszyta systemowo, tj. od przedszkola do matury. Ważna jest wiedza w zakresie korzystania z instrumentów finansowych z jednej strony, a z drugiej strony świadomość ewentualnego ryzyka.
  • Informacja oraz edukacja powinny być wspólną odpowiedzialnością nas wszystkich, podmiotów zaangażowanych w realizację edukacji finansowej.