Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Rafał Mikusiński wystąpił na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF, wystąpił podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundację GPW.

Główne tezy wystąpienia Rafała Mikusińskiego:

  • Istotne jest dopasowanie komunikacji, dobór odpowiednich narzędzi do adresatów - w tym wypadku - młodych ludzi. Dbanie o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansową stabilność, tak zwaną „odporność”. Ogromna w tym rola instytucji finansowych. Informacje powinny być przekazywane w sposób zrozumiały, wiarygodny.
  • Polski system finansowy jest odporny i stabilny. Rolą UKNF jest uświadamianie obywatelom w każdym wieku, jak działają instytucje finansowe, jakie ryzyka wiążą się z inwestowaniem. 
  • Młode pokolenia mające zaufanie do rynku finansowego to tym samym bezpieczeństwo i zaufanie do źródeł finansowania rozwoju ekonomicznego. Osoby dopiero rozpoczynające kontakt ze światem finansów stanowią o przyszłości i sile naszej gospodarki i dobrobytu społeczeństwa.
  • UKNF realizuje, popiera i wspiera inicjatywy edukacyjne dla uczestników rynku finansowego. Budujące jest zaangażowanie i współpraca instytucji publicznych i komercyjnych w tym zakresie.