Przedstawiciele UKNF aktywni w debatach na Konferencji IDM

Przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wygłosili wystąpienia oraz wzięli aktywny udział w debatach podczas XXIII Konferencji Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich w Bukowinie.

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, wystąpił podczas otwarcia Konferencji. Wygłosił wystąpienie na temat roli sfery publicznej w gospodarce oraz akceptowalnych granic oddziaływania państwa na procesy w niej zachodzące. Był także moderatorem debaty geopolitycznej „Szanse dla polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki w odbudowie Ukrainy”. Wystąpił również podczas podsumowania Konferencji, gdzie wskazał: „Musimy budować kulturę akceptacji ryzyka, ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje. Jeżeli nie zbudujemy kultury akceptacji ryzyka powstaje pytanie, czy jesteśmy w stanie zbudować rynek kapitałowy?”

Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kwestie, które determinują udział rynku kapitałowego we współczesnej gospodarce. Wziął także udział w debacie makroekonomicznej pt. „Otoczenie makroekonomiczne i jego wpływ na inwestycje” oraz w panelu dyskusyjnym: „Generacja Z na rynkach kapitałowych”.

Jacek Jastrzębski oraz Rafał Mikusiński wzięli także aktywny udział w spotkaniu przedstawicieli rynku kapitałowego z Prezydentem Andrzejem Dudą, który w piątek odwiedził Bukowinę Tatrzańską w związku z odbywającą się Konferencją Rynku Kapitałowego (zdjęcie za KPRP).

Agnieszka Bogaj-Gryglicka – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych w Urzędzie KNF wystąpiła w debacie: „Rynek kapitałowy - potencjał rozwoju dla spółek”. Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych wzięła udział w panelu: „Zielone finanse: szanse i wyzwania rynku kapitałowego i jego uczestników”. Piotr Koziński – Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych uczestniczył w debacie pt.: „Czy rynek niepubliczny to koło zamachowe rynku publicznego?”, zaś Zbigniew Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech wziął udział w panelu: „Wyzwania technologiczne nowego porządku”.