Agnieszka Bogaj-Gryglicka na IDM: „Rynek kapitałowy - potencjał rozwoju dla spółek”

Agnieszka Bogaj-Gryglicka – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych w Urzędzie KNF, wystąpiła w debacie „Rynek kapitałowy - potencjał rozwoju dla spółek”, w ramach XXIII Konferencji Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich w Bukowinie. 

Agnieszka Bogaj-Gryglicka wskazała, że obowiązki regulacyjne czy to dla dużych, czy dla małych i średnich podmiotów dotyczą również KNF, zwiększa się bowiem zakres nadzoru. „Część nowych regulacji wynika z tego, że mamy regulacje na poziomie unijnym i musimy je zaimplementować, a część wynika z tego, że mamy na rynku złe praktyki - tutaj należy odnieść się do procesu IPO – jako pierwszego etapu. Ważne w tym procesie, oprócz tego co jest związane z trudnościami w przygotowaniu prospektu, jest uświadomienie  potencjalnemu emitentowi z czym będzie wiązała się obecność na rynku, że prospekt jest początkiem tej drogi. A obecność na rynku wiąże się z obowiązkami informacyjnymi. Każdego emitenta należy przygotować, że ta droga nie będzie łatwa i nie skończy się na pozyskaniu finansowania” - powiedziała.

„Jako KNF staramy się z rozmawiać z potencjalnymi emitentami i ich doradcami, omawiać na wstępie strukturę transakcji i harmonogram. Emitent otrzymuje od nas informację czy dana transakcja ma szanse zrealizować się w danym harmonogramie czy nie. Wskazujemy jakie widzimy ewentualne problemy związane z daną transakcją w kontekście zatwierdzenia prospektu. To, co pojawia się najczęściej, to kwestia sprawozdań finansowych, sprawozdań pro-forma i ewentualne zmiany w strukturze oferty, które są planowane w trakcie procesu zatwierdzania prospektu” - dodała.

Agnieszka Bogaj-Gryglicka zaznaczyła, że UKNF rozumie, jak powinien funkcjonować rynek kapitałowy, jak ważne jest to, aby znalazły się na nim odpowiednie podmioty, podmioty dobrej jakości. „Emitent dobrze przygotowany to korzyść dla inwestorów i całego rynku” - powiedziała.