Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Piotr Koziński podczas debaty Dziennika Gazety Prawnej pt.: "Czy fundusze inwestycyjne zyskają szeroką popularność wśród Polaków"

Piotr Koziński, Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych oraz p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym w Urzędzie KNF, wziął udział w debacie Dziennika Gazety Prawnej pt.: "Czy fundusze inwestycyjne zyskają szeroką popularność wśród Polaków".

Główne tezy wystąpienia Piotra Kozińskiego w ramach debaty:

  • Uważam, że jest potencjał rozwoju sektora funduszy inwestycyjnych, tak po kątem wartości aktywów, jak i liczby uczestników funduszy. Mamy do czynienia z pewną luką edukacyjną, wielu klientów uczy się na „własnej skórze” czym jest ryzyko inwestycyjne. Istotna jest dalsza edukacja – edukacja w zakresie długoterminowego inwestowania, a obecna sytuacja rynkowa może być świetną okazją ku temu.
  • Jesteśmy w dialogu z rynkiem w wielu obszarach, w niektórych kwestiach się zgadzamy, w innych nie. W efekcie udaje się wypracować rozwiązania legislacyjne, które wychodzą naprzeciw uczestnikom rynku.
  • Co przyniósł MiFID i zachęty? Zwiększenie poziomu ochrony interesów inwestorów przy jednoczesnym zapewnieniu klientom większej przejrzystości świadczonych na ich rzecz usług. Temat dostępu do rynku niezależnych TFI i dystrybutorów przepracowaliśmy wspólnie z IZFiA i wypracowane rozwiązanie legislacyjne znalazło się w tzw. „warzywniaku” (projekt ustawy)
  • Jako nadzór jesteśmy otwarci na dialog w zakresie nowych kanałów dystrybucji, w tym na uwzględnienie potrzeb młodego pokolenia korzystającego w znacznie większym stopniu z nowych technologii, ale nie zapomnimy o zapewnieniu bezpieczeństwa dla inwestorów.