Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Mariusz Smętek w panelu podczas IX Kongresu PIU

Mariusz Smętek, Dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Urzędzie KNF wystąpił w panelu: „Zarządzanie ryzykiem. Gdy szklana kula zaszła mgłą - co nas zaskoczy do 2025 roku”, podczas IX Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Główne tezy wystąpienia:

Scenariuszy testowanych w ramach Raportu ORSA jest wiele. Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, to przede wszystkim zdarzenia katastroficzne, powodziowe, często połączone z upadkiem reasekuratora lub niemożnością odzyskania należności. Z reasekuratorami związane są też testy uwzględniające aspekty środowiskowe, związane brakiem możliwości uplasowania reasekuracji lub brakiem znalezienia reasekuratora, scenariusze zwiększonej zachorowalności, zwiększonej śmiertelności czy pandemii podobnej do tej hiszpańskiej.

Na razie w testach odwrotnych nie ma scenariuszy dotyczących cyberzagrożeń. Są te uwzględniające aspekty ekonomiczne: spadek dochodów, wzrost rezygnacji, upadłości największych kontrahentów czy kryzys państwa np. ten podobny do greckiego, gdzie obligacje skarbowe stają się bezwartościowe. 

Sami pracujemy oczywiście nad scenariuszami testów stresu, co roku przeprowadzamy takie testy. Taki test stresu jest teraz opracowywany przez EIOPA i w 2023 będzie wykonywany przez zakłady ubezpieczeń.

Ryzyko cyber w ostatnim raporcie EIOPY dotyczącym ryzyk zostało określone jako trzecie najważniejsze obok rynkowego i makro. To ryzyko uzyskuje już poziom wysoki.

Mamy bogate doświadczenia ostatnich 2-3 lat. Zarówno w pierwszych dniach/tygodniach pandemii, a potem w przypadku ataku Rosji na Ukrainę, staliśmy się jako UKNF swoistym koordynatorem wymiany informacji i współpracy dla zakładów ubezpieczeń, pośredników, EIOPA, abyście mogli działać w warunkach do tego sprzyjających. Ograniczyliśmy lub zawiesiliśmy wiele czynności nadzorczych, które mogłyby Was zbyt mocno angażować organizacyjnie i kadrowo, które akurat w tym momencie nie były priorytetowe. Byliśmy dla Was dostępni 24 godziny na dobę. Dzięki temu i sektor i UKNF obronili się w tym kryzysie.