Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Krzysztof Zieliński z Departamentu Cyberbezpieczeństwa na Cashless Breakfast

Krzysztof Zieliński, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie KNF w ramach Cashless Breakfast organizowanego przez portal Cashless.pl, wziął udział w dyskusji panelowej poświęconej między innymi analizie bieżącej sytuacji cyberbezpieczeństwa, współpracy polskiego rynku finansowego w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz rozwojowi nowych narzędzi technologicznych. 

Przedstawił wynikające z wojny w Ukrainie trendy w działaniach cyberprzestępców atakujących zarówno klientów, jak i podmioty rynku finansowego, omówił kwestie bieżącej wymiany informacji o cyberzagrożeniach pomiędzy zespołem CSIRT KNF a podmiotami polskiego rynku finansowego, jak również pozostałymi sektorami gospodarki, CERT Polska, Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni oraz służbami państwa. Podczas dyskusji o kierunkach rozwoju narzędzi służących ochronie klientów przedstawił stanowisko KNF dot. biometrii behawioralnej, a także zwrócił uwagę na dostrzegalny wzrost zaangażowania banków w kwestie edukacji klientów, wskazując jednocześnie na stały i pogłębiający się deficyt specjalistów obszaru cyberbezpieczeństwa.