Kolejne spotkanie UKNF z uczniami w ramach CEBRF

W środę, 8 czerwca w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się już drugie, hybrydowe spotkanie „Innowacje i cyberbezpieczeństwo na rynku finansowym”. Jest to działanie realizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego CEBRF. W spotkaniu brali udział uczniowie warszawskich szkół. Łącznie w spotkaniu hybrydowym wzięło udział ponad 200 osób. W spotkaniu uczestniczyła również Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz oraz Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Żoliborz. 

Spotkanie otworzył oraz poprowadził Zbigniew Jacek Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w UKNF. 

Jan Ziomek z Departamentu Innowacji Finansowych FinTech omówił działalność i zadania KNF, rolę innowacji finansowych w rozwoju rynku, opowiedział o współpracy UKNF z rynkiem oraz o stronie www.fintech.gov.pl i dostępnej tam dla każdego platformie edukacyjnej. Następnie omówił zagadnienia dotyczące otwartej bankowości, crowdfundingu oraz kryptoaktywów –  w tym ich zastosowań oraz związanych z nimi ryzyk.

Kolejny panel poprowadził Bartosz Biderman z Departamentu Cyberbezpieczeństwa. Opowiedział o zasadach bezpieczeństwa w zakresie poruszania się w Internecie oraz o zasadach bezpiecznego korzystania z usług finansowych. 

Na zakończenie odbył się test ze zdobytej wiedzy. Trzy osoby z najlepszymi wynikami otrzymały nagrody rzeczowe, zaś kolejne trzy osoby zostały wyróżnione.