Paweł Piekutowski na warsztatach w ramach projektu „Bezpieczne klikanie - od przedszkola do seniora”

16 września 2021 r. na Uniwersytecie Opolskim odbyły się warsztaty w ramach projektu „Bezpieczne klikanie - od przedszkola do seniora”, prowadzone przez praktyków cyberbezpieczeństwa z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Krajowej Administracji Skarbowej. 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz do seniorów. Eksperci zaprezentowali uczestnikom warsztatów, jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz środków komunikacji elektronicznej (w tym zdalnych kanałów dostępu do usług finansowych). 

UKNF był reprezentowany przez Pawła Piekutowskiego z Departamentu Cyberbezpieczeństwa, który na co dzień odpowiedzialny jest za prace zespołu CSIRT KNF. Paweł Piekutowski omówił najbardziej popularne metody stosowane przez cyberprzestępców. Mówił o tym, czym jest i jak się bronić przed phishingiem, czyli podszywaniem się przestępców pod inne osoby lub instytucje, w celu wyłudzenia poufnych informacji, jak np. danych osobowych lub danych dostępowych do bankowości elektronicznej.

Relacja z wydarzenia oraz rozmowa z Pawłem Piekutowskim: https://doxa.fm/aktualnosci/region/bezpieczne-klikanie-od-przedszkola-do-seniora/