Kamil Liberadzki na Europejskim Kongresie Finansowym

Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w UKNF, w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, wziął udział w debacie towarzyszącej prezentacji raportu: “Zielone finanse w Polsce 2021”

Główne tezy wypowiedzi Kamila Liberadzkiego:

  • Regulacje ESG są wynikiem wdrażania na poziomie Unii Europejskiej programu zmian w strukturze gospodarki uwzględniającej przede wszystkim aspekty środowiskowe (environmental) z punktem ciężkości położonym na kwestie ochrony klimatu. W związku z tym przyjęto ambitny projekt ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (EU Green Deal), na który to projekt Unia przeznaczy znaczne zasoby. Podobnie zwracać się będzie uwagę na kwestie social oraz governance, dlatego mówimy o trójce kryteriów; ESG (environmental social governance)
  • Na transformację gospodarki potrzebne są gigantyczne środki finansowe. Stąd regulatorzy unijni, w celu osiągnięcia ambitnych celów w zakresie ochrony środowiska (klimatu, a także w obszarze social i governance), zaangażowali sektor finansowy, który decyduje o alokacji zasobów w gospodarce
  • Szereg działań regulacyjnych ma za zadanie wymóc na podmiotach sektora finansowego trzy rzeczy: prawidłowość ujawnienia przez firmy /klientów spełniania kryteriów ESG; traktowania przez podmioty finansowe ESG jako czynników ryzyka w ich procesie zarządzania ryzykiem na wszystkich etapach (także na etapie strategii); promowanie rozwoju sustainable products, do których zaliczamy obligacje zielone (green bonds), sustainability-linked bonds oraz w przyszłości zieloną sekurytyzację 
  • Jesteśmy na początku przemian regulacyjnych; duże zmiany regulacyjne są jeszcze przed nami i zostaną wprowadzone na poziomie europejskim. Dla przykładu, dla banków i firm inwestycyjnych należy oczekiwać wprowadzenia czynników ESG w ramach tzw. II i III filara, a niewykluczone, że również w ramach filara I
  • ESG to wyzwania - większe obciążenia instytucji (bo ESG to nowy czynnik ryzyka obciążający system zarządzania ryzykiem i wymogi  kapitałowe). Ale to także szansa: istnieją badania i analizy jasno pokazujące, że „zazielenienie” papierów wartościowych emitowanych przez banki i inne podmioty sektora finansowego pozwala skuteczniej pozyskać finansowanie, po niższym koszcie, wykorzystując swoistą „premie za zieloność”. Dlatego też nadzorcy i regulatorzy polscy powinni na bieżąco umożliwiać wprowadzanie przez podmioty działające w Polsce papierów „green bonds” oraz „sustainablity-linked bonds”, w przyszłości także w dla instrumentów kapitałowych banków 
  • Powyższe będzie rodzić konieczność do działania nadzoru w zakresie przeciwdziałania zjawisku „greenwashing”, czyli pozornego nadawania statusu papierów „zielonych” instrumentom niespełniającym w rzeczywistości wymogów taksonomii. 

Więcej informacji o debacie na stronie: https://www.efcongress.com/debaty/prezentacja-raportu-zielone-finanse-w-polsce-2021/

Link do publikacji „Zielone finanse w Polsce 2021”, w której zamieszczony jest również artykuł Kamila Liberadzkiego: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2021/09/ZIELONE_FIANANSE-2021-www.pdf