Reasekuracja i szkody katastroficzne w ubezpieczeniach majątkowych w 2013 r.

data aktualizacji

Udział reasekuracji biernej 1 w składce przypisanej brutto w ubezpieczeniach działu II w 2013 r. wyniósł 14,2%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość reasekuracji biernej sięgnęła 3,77 mld zł i była o 1,8% wyższa niż w 2012 r., mimo niskiego poziomu szkód z tytułu zdarzeń katastroficznych w 2013 r. Udział reasekuracji w składce był w 2013 r. najwyższy od 2006 r. W porównaniu do 2010 r., czyli ostatniego roku w którym wystąpiły w Polsce na dużą skalę zjawiska powodziowe, wartość reasekuracji biernej w ubezpieczeniach działu II wzrosła o 35,9%. 

Najwyższy udział reasekuracji w składce wystąpił w ubezpieczeniach statków powietrznych, zarówno odpowiedzialności cywilnej (grupa 11 – 68,3%), jak i casco (grupa 5 – 61,9%) oraz w ubezpieczeniach finansowych – gwarancji ubezpieczeniowej (grupa 15 – 48%) i ubezpieczeniach kredytu (grupa 14 – 41%). Widoczny jest też stały wzrost poziomu reasekuracji w grupach 8 i 9 działu II  obejmujących ubezpieczanie szkód rzeczowych spowodowanych żywiołami.

Tabela 1. Udział reasekuracji biernej w składce przypisanej brutto (SPB) działu II w latach 2009 – 2013.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

Wartość
w mln zł

Udział
w SPB

Wartość
w mln zł

Udział
w SPB

Wartość
w mln zł

Udział
w SPB

Wartość
w mln zł

Udział
w SPB

Wartość
w mln zł

Udział
w SPB

Ogółem

2 078,3

9,8%

2 777,9

12,2%

3 567,9

14,1%

3 708,5

14,1%

3 774,0

14,2%

Grupa 1

13,4

1,1%

18,3

1,4%

102,5

8,2%

83,1

6,5%

74,2

5,7%

Grupa 2

11,7

4,2%

11,2

3,2%

20,6

4,7%

23,7

4,6%

23,8

3,9%

Grupa 3

99,2

2,0%

169,2

3,2%

349,0

6,1%

271,7

4,8%

249,9

4,7%

Grupa 4

0,6

3,3%

2,6

15,7%

8,3

24,5%

14,1

30,7%

15,0

34,2%

Grupa 5

11,8

58,6%

13,3

41,7%

18,3

60,6%

18,1

59,7%

17,7

61,9%

Grupa 6

15,5

14,6%

12,2

13,8%

10,9

11,4%

11,1

10,9%

15,2

13,5%

Grupa 7

20,0

21,7%

20,8

21,8%

23,4

21,9%

27,0

22,8%

28,5

24,2%

Grupa 8

356,0

16,4%

458,4

19,1%

591,7

20,9%

657,5

22,7%

754,5

24,2%

Grupa 9

285,7

18,5%

300,9

17,1%

410,7

20,6%

514,2

22,9%

539,6

22,1%

Grupa 10

540,0

7,6%

883,7

11,7%

1129,0

13,1%

1110,0

12,4%

999,8

11,8%

Grupa 11

16,5

68,7%

15,5

63,5%

19,2

72,9%

19,5

65,7%

17,9

68,3%

Grupa 12

11,5

44,6%

8,7

45,6%

6,7

34,5%

7,5

38,2%

7,1

36,5%

Grupa 13

187,3

16,8%

180,7

14,5%

223,8

15,5%

258,8

14,8%

317,3

17,1%

Grupa 14

174,4

37,9%

205,4

44,1%

228,9

42,0%

221,9

44,2%

215,7

41,0%

Grupa 15

128,5

46,3%

137,9

43,4%

144,7

47,8%

131,1

47,7%

141,3

48,0%

Grupa 16

99,3

11,4%

101,8

12,9%

123,0

16,1%

145,8

20,2%

136,1

13,3%

Grupa 17

12,1

12,5%

124,2

51,8%

10,9

6,4%

12,0

12,0%

12,4

9,8%

Grupa 18

25,2

8,5%

29,3

8,5%

42,1

10,4%

48,9

10,7%

49,3

9,9%

Wartość szkód brutto ze zdarzeń katastroficznych 2 w 2013 r. wyniosła w dziale II 478,85 mln zł, tj. 3,1% wszystkich odszkodowań i świadczeń brutto w dziale II w 2013 r. Szkody katastroficzne na udziale własnym zakładów ubezpieczeń stanowiły w 2013 r. 67,5%, a na udziale reasekuratorów – 32,5%. W 2012 r. szkody brutto ze zdarzeń katastroficznych sięgnęły 1,07 mld zł (przy 56,1% udziale własnym), a w 2011 r. – 681,69 mln zł (przy 60,2% udziale własnym).

W 2013 r. największym zdarzeniem katastroficznym był orkan Ksawery, w wyniku którego powstały szkody ubezpieczeniowe na 62,46 mln zł, co stanowiło 13% wszystkich szkód katastroficznych. Dla porównania, w 2012 r. najdotkliwsze były skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, dla których wartość szkód ubezpieczeniowych wyniosła 589,94 mln zł. 

Zakłady ubezpieczeń do 1 stycznia 2015 r. powinny wdrożyć wydane przez KNF „Wytyczne dotyczące reasekuracji biernej/ retrocesji”. Trwają również publiczne konsultacje projektu wytycznych KNF dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń.      

_______________________________
1 Reasekuracja bierna polega na odstępowaniu ryzyka, a reasekuracja czynna na przyjmowaniu ryzyka.  
2 Jako najczęstsze ryzyka mogące powodować zdarzenia katastroficzne zakłady ubezpieczeń wymieniały: huragany, deszcze nawalne, gradobicia, burze, podtopienia, pożary, eksplozje, wypadki komunikacyjne.