Powołanie do komitetu IAIS przedstawiciela UKNF

data aktualizacji

W dn. 25 października 2014 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS), na stanowisko Członka Komitetu Wykonawczego  powołano na 2-letnią kadencję Pana Damiana Jaworskiego – Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych, utworzone w 1994 roku, zrzesza organy nadzorcze z ponad 150 państw, jak i organizacje międzynarodowe, w tym Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). IAIS jako organizacja ustanawiająca standardy opracowuje i publikuje zasady oraz wytyczne w kluczowych dziedzinach dotyczących nadzoru i regulacji sektora ubezpieczeń. Wypracowane przez IAIS Podstawowe Zasady Ubezpieczeń (Insurance Core Principles - ICP) określają podstawowe wymogi dotyczące działalności ubezpieczeniowej i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji oraz grupami ubezpieczeniowymi. Podstawowe Zasady Ubezpieczeń stanowią podstawę dla ocen ustawodawstwa, systemów i procedur nadzorczych w zakresie ubezpieczeń obowiązujących w poszczególnych krajach, które są przeprowadzane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Komitet Wykonawczy jest najwyższym organem Stowarzyszenia wyznaczającym strategię IAIS oraz podejmującym decyzje w kluczowych obszarach jego funkcjonowania.

Pan Damian Jaworski ma 42 lata. Ukończył studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem finansowym związany jest od 17 lat. W UKNF pracuje od sierpnia 2009 r. Od 2012 r. zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą. Od lipca 2010 r. był członkiem zarządu Komitetu Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS). Od stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. był przez pierwszą kadencję członkiem zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Od chwili powstania EIOPA jest członkiem jej Rady Organów Nadzoru (Board of Supervisors - BoS). Wcześniej przez ponad pięć lat pracował w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie na stanowisku pierwszego radcy odpowiadał za obszar usług finansowych. W tym okresie w imieniu Polski negocjował nowe regulacje dotyczące rynków i instytucji finansowych, w tym CRD II, PSD oraz Solvency II.  Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie kierując wydziałem rozwoju rynków finansowych odpowiadał za część sektorowych regulacji prawnych i za współpracę międzynarodową. Był członkiem zespołu negocjującego warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej w obszarze usług finansowych. Posługuje się biegle językiem angielskim, a ponadto językiem niemieckim, francuskim i rosyjskim.