21 stycznia, 2017 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - UCITS (zharmonizowane)

Akty obowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS IV)

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania

PDF Icon-WLASCIWAwersja polska
PDF Icon-WLASCIWAwersja angielska

Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWAwersja angielska 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami

PDF Icon-WLASCIWAwersja polska
PDF Icon-WLASCIWAwersja angielska

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej

PDF Icon-WLASCIWAwersja polska
PDF Icon-WLASCIWAwersja angielska 

Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS III)

PDF Icon-WLASCIWAwersja polska
PDF Icon-WLASCIWAwersja angielska

Dokumenty powiązane:

Report and consultation paper on guidelines on ETFs and other UCITS issues 

Questions and Answers - Risk Measurement and Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS 

Questions and Answers - Notification of UCITS and exchange of information between competent authorities 

Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS  

CESR Guidelines:


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności