18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Europejski System Nadzoru Finansowego - Podstawa prawna

Podstawą prawną nowej architektury nadzoru finansowego jest pięć aktów prawnych wdrażających nowy system nadzoru finansowego w Unii Europejskiej i jeden akt o charakterze nieustawodawczym (wymieniony jako ostatni): 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r.  w sprawie zmiany dyrektyw 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkami i Papierami Wartościowymi), określana jako dyrektywa Omnibus I

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska 
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska 
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE  
 
PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska  

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

PDF Icon-WLASCIWA wersja polska 
PDF Icon-WLASCIWA wersja angielska

Treść rozporządzeń powołujących Europejskie Urzędy Nadzoru jest w znacznej części taka sama. Specyfika poszczególnych sektorów rynku finansowego wymaga jednak różnic w części przepisów, co powoduje iż kompetencje i zadania ESA w niektórych obszarach nie są identyczne.


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności