18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w  art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej), art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe
(wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

 Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)

Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments Sp. z o.o.)KRS 371362Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) 
2. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnejKRS 322228
Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) 
3. Anderson Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 416988Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
4. ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golo  NIP 9531580331Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 31 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe w Bydgoszczy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

5. Auron Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KRS 392274Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga -Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga)22 grudnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dn. 25 września 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
6. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą WarszawieKRS 391211Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa.
7. Bio-Investor Ltdpodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
8. Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w ŚródlesiuNIP 9661358861Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (sygn. akt XV K 1750/13) warunkowo umorzył postępowanie karne. 
9. CareCash Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuKRS 350638Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare-Miasto 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt  IV Ka 343/14) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 18 lutego 2014 r.
10. Carwash Investment Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 327890Prokuratura Rejonowa w Katowicach 
11. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej KRS 384178Prokuratura Okręgowa w Szczecinie  
12. Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie   
13. Compass Money Sp. z o.o.z siedzibą w Legnicy
 KRS 479887
Prokuratura Okręgowa w Legnicy 
 

14. CO.NET

podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 

15. Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
(zawiadomienie pochodzi od innego podmiotu, Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia przystąpienia do postępowania na prawach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym)

KRS 421019 Prokuratura Okręgowa w Legnicy14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt  IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r.
16. Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu
(zawiadomienie pochodzi od innego podmiotu, Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia przystąpienia do postępowania na prawach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym)
NIP 6912419080 Prokuratura Okręgowa w Legnicy14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt  IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r.
17. DOBRALOKATA Sp. z o.o. KRS 342885
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole (sprawa przekazana Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu) 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XII K 669/14).
18. Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w CzęstochowieKRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) 
19. EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska)podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa.
20. EMG Finance Michał GrabowskiNIP 8181549632Prokuratura Okręgowa w Warszawie

7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa.

21. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w MielcuNIP 8171692799Prokuratura Okręgowa w Warszawie  

22. Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie

NIP 7532325479Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu)  
234. Finroyal FRL Capital Limited podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)   
24. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w TychachNIP 6462738329Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)  
25. Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malciepodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Tarnowie   29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.
26. Fundacja Castellum z siedzibą w PoznaniuKRS 411357
Prokuratura Rejonowa Poznań Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu)30 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XVI K 8/15).
27. Four Gates Polska Sp. z o.o.KRS 313810Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) 22 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa.
28. FSM Polska Sp. z o.o.KRS 242904Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
29. Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com)

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

30. Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
KRS 347126Prokuratura Okręgowa w Warszawie 23 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt V K 440/13). 
31. GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie
NIP 8581688596Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.
32. Helix Capital Investments Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Kielcach  
33. Infineo24 z siedzibą w SkwierzynieNIP 5961525025 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu  
34. IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) 

KRS 304375

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 22 grudnia 2014 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. 

35. Klub Zamożnego Inwestora
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
36. Lago Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej GórzeKRS 328581Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze)  
37. Makler Company Sebastian Toczek
NIP 7732373968Prokuratura Okręgowa w Warszawie

38. Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.)KRS 457780Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie.
39. Mizar Profitpodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)  
 
40. MY-1STEP Sp. z o.o. z siedzibą w CzęstochowieKRS 382534Prokuratura Okręgowa w Częstochowie 
41. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
42. Orcan Software Investments SAKRS 329338Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku)  
43. OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w WarszawieNIP 9521945676 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa.
44. Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 435300Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście –Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia UKNF i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. o umorzeniu śledztwa.
45. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
KRS 351038Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
46. Pośrednictwo Finansowe Ewa Skrzydlewska z siedzibą we WrocławiuNIP 8942112312 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków postanowieniem z 02 października 2014 r. utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora o umorzeniu śledztwa. 
47. Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" Sp. z o.o. z siedzibą w TychachKRS 293981Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)  
48. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
49. ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 413857Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa.
50. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. KRS 293707
Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
51. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuKRS 383409Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód  
52. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr PisarekNIP 5361146130Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp.  
53. Remedium - Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej KRS 280476Prokuratura Rejonowa w Olsztynie  
54. Socket Resources GmbHpodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Płocku 
55. Szymon M.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt IX K 1084/14). 
56. Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongupodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Postanowieniem z dnia 14 października 2014 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia zostało zakończone postępowanie przygotowawcze.
57. Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjskapodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście –Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku)Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. umorzył śledztwo. 

58. Uinvest LLC

podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania.

59. Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

KRS 426060 Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). 
60. Usługi Konsultingowe Artur SwendrakNIP 7691760207Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) 

 

61. Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku

NIP 7721398060Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim 

62. Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

KRS 352191Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. ADVICE Łukasz Goławski

 

 

NIP 5372358284

 

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
2. Aforti Securities SA (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności prowadzenia rachunków pieniężnych bez zezwolenia KNF)

 

KRS 274431


Prokuratura Okręgowa w Warszawie 


3. Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londyniepodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
4. Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseaupodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
5. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą WarszawieKRS 391211Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa.

6. Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w WarszawieKRS 491536Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

7. Blue Lion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 KRS 472547Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
8. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 151711Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
9. DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA - Nr Rej. 2012-000624290podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
18 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu II Wydział Karny (sygn. akt II K 271/15) wydał wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania.
10. Dom Maklerski Pekao - wyodrębniona jednostka organizacyjna Banku Polska Kasa Opieki S.A. (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie co najmniej od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r.)
KRS 14843
Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

11. EMG Finance Michał GrabowskiNIP 8181549632Prokuratura Okręgowa w Warszawie30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa.
12. First International Traders Dom Maklerski SA z siedzibą w WarszawieKRS 245555 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
13. Fund Distribution Sp. z o.o.  KRS 558641  Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
14. Global Markets OOD Sp. z o.o. Oddział w PolsceKRS 397516Prokuratura Okręgowa w Warszawie16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania.
15. IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w WarszawieKRS 573293 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
16. Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni KRS 377746Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
17. Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandiipodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
18. Investo Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o. o. z siedzibą w WarszawieKRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
19. Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P.
(osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie   
20. Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londyniepodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
21. JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islandspodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód wydał wyrok nakazowy.
22. Kamil M.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych
Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
23. Logic Invest Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 359026 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie  postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. umorzył postępowanie.
24. Makler Company Sebastian Toczek
NIP 7732373968Prokuratura Okręgowa w Warszawie

25. Marcin Jerzy P.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
26. Marek Grabowski FX ZoneNIP 9581476452Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
27. Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
28. Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
29. My Height Sp. z o. o. (w KRS jako Fawis Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) KRS 424373Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
30. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 364175Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
31. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w WarszawieKRS 373509Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
32. Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalnośc prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com)
KRS 576636Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
33. Olesiński Piotr z siedzibą w KutnieNIP 7751047342Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie)
34. OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w WarszawieNIP 9521945676Prokuratura Okręgowa w Warszawie 17 grudnia 2015r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa.
35. Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
36. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w PoznaniuKRS 351038Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
37. Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 257564Prokuratura Okręgowa w Warszawie   
38. Paulina B.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
39. Paweł J.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
40. Piotr G.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie   
41. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
42. Rafał K.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
43. Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcariipodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
44. Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
45. TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgupodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenie.
46. Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie

47. Total Investments Sp. z o.o. z siedzibą w GdańskuKRS 418015Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
48. Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassolpodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
49. http://www.binarino.com/podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
50. WGT S.A.KRS 75360Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
51. Zakład Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 247827Prokuratura Okręgowa w Warszawie  

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
 Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandiipodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
2. Regium Commodity Trading Advisor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r. pod firmą Regium Financial Consulting Services Sp. z o.o.)KRS 312968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
(wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych bez zezwolenia KNF)

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
 Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą WarszawieKRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie

30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa.

2. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w MielcuNIP 8171692799 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
3. First International Traders Dom Maklerski SA z siedzibą w WarszawieKRS 245555Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
4. Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Anderson Holding Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
2. Andrzej G.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.
3. Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa)podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
4. Bio-Investor Ltdpodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
5. Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w CzęstochowieKRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) 
7. Grupa Produkcyjna Adrenalina SA z siedzibą w Warszawie KRS 389933Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
8. Investo Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
9. IPO SA z siedzibą we WrocławiuKRS 368054 Prokuratura Okręgowa w Warszawie3 grudnia 2014 r.  Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
10. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
11. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w WarszawieKRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
12. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
13. Zenith Fund SA - SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, biurem w Warszawiepodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie22 maja 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 12 maja 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
14. Zbigniew S.
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie3 grudnia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 20 listopada 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56 a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych
(prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. WGT S.A.KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa.

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 215 i art. 216 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(prowadzenie funduszu emerytalnego bez zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuraturaWzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
-- -

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
(wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuraturaWzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Centrum Turystyczne Cadet s.c. z siedzibą w Gorzowie WielkopolskimNIP 8851512075
NIP 5991070150
Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim13 lutego 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
2. "OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w BiałymstokuNIP 5421018939Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe  
3. T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie
(wyłącznie w kontekście prowadzonej działalności ubezpieczeniowej poprzez oferowanie usługi „Bezpieczne urządzenie”)
 KRS 391193Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów  

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu. 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Council Sp. z o. o. z siedzibą we WrocławiuKRS 534300 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto 
2. LYNX Sp. z o. o. z siedzibą w WarszawieKRS 438782Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
(nieuprawnione używanie w firmie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określenia „program emerytalny”,)

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuraturaWzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
-- -

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 40 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(nieuprawnione używanie do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określeń „indywidualne konto emerytalne” lub „indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego” albo skrótów „IKE” lub „IKZE”)

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuraturaWzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
-- -

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych
(nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w BydgoszczyNIP 9531435652Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne
2. Bezpieczny Przelew Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 448689Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald  
3. Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie OpłatyNIP 6441624744Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu)Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze.
4. IWISHER Sp. z o. o. z siedzibą w LublinieKRS 550086Prokuratura Rejonowa w Lublinie 
5. My Paid Sp. z o.o. z siedzibą w SzczecinieKRS 404168Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie)
6. TrustFund.pl
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danychProkuratura Rejonowa Łódź-Górna 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania.

 * Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.


Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Można to sprawdzić w wyszukiwarce podmiotów.

Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Informacje o podmiotach wobec, których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl

Zwracamy uwagę także na listy ostrzeżeń , które publikowane są przez zagraniczne organy nadzoru finansowego.


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności