Komisja Europejska podsumowuje uwagi zgłoszone do Białej Księgi w sprawie sztucznej inteligencji

data aktualizacji 27 lipca 2020

Komisja Europejska 17 lipca br. opublikowała sprawozdanie zawierające wyniki konsultacji w sprawie Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji. W ramach konsultacji do Komisji wpłynęło 1250 uwag i opinii z 27 państw członkowskich oraz spoza UE np. Indii, Chin, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Celem inicjatywy jest stworzenie ogólnych ram prawnych koncentrujących się na bezpieczeństwie i odpowiedniości produktów i usług opartych o tę technologię.

Przedmiotem konsultacji było ustalenie przyszłych kierunków regulacji oraz szczegółowych wymogów prawnych, które powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do wykorzystania sztucznej inteligencji, z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk. Warto wskazać że ponad 95% respondentów uznało, że sztuczna inteligencja bez wprowadzenia szczegółowych wymogów prawnych, może naruszać prawa człowieka oraz wartości takie, jak: godność, wolność czy równość. Co ważne, 42 % respondentów uznało za konieczne wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, natomiast 33 % uznało, że konieczne jest dostosowanie istniejących przepisów dotyczących tego zagadnienia. 

Jednocześnie w podsumowaniu odrębnie omówiono problematykę zastosowań wysokiego ryzyka oraz stosowania sztucznej inteligencji na potrzeby identyfikacji biometrycznej. Respondenci poddali w wątpliwość wykorzystanie takich systemów w przestrzeni publicznej (28% opowiedziało się za całkowitym zakazem jej wykorzystania w przestrzeni publicznej, 29,2 % opowiedziało się za szczegółową regulacją na potrzeby UE). 

Więcej informacji na temat konsultacji Białej Księgi dostępnych jest pod adresem

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence