• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
01 marca, 2015 roku Niedziela
Twój język: Polski English
  • Godzina

Rekomendacje dla banków


Wyszukiwarka dla rekomendacji


Załącznik  Rekomendacja A - dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych

Załącznik  Rekomendacja B - dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków

Załącznik  Rekomendacja C - dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań

Załącznik  Rekomendacja D - dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach /zalecenia wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2014 r./

Załącznik  Rekomendacja F - dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne

Załącznik  Rekomendacja F - dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne
/zalecenia wejdą w życie nie później niż do dnia 1 stycznia 2015 r./

Załącznik  Rekomendacja G - dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach

Załącznik  Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku

Załącznik  Rekomendacja I - dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym

Załącznik  Rekomendacja J - dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach
/zalecenia wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem rekomendacji 11 i 12, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2014 r./

Załącznik  Rekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji

Załącznik  Rekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji
/zalecenia wejdą w życie nie później niż do dnia 1 stycznia 2015 r./

Załącznik  Rekomendacja L - dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami

Załącznik  Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Załącznik  Rekomendacja P - dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków

Załącznik  Rekomendacja R - dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe

Załącznik  Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

Załącznik  Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

Załącznik  Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassuranceArchiwum


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności