28 września, 2016 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Sąd Polubowny

 

WIADOMOŚCI

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu. 
  

CENTRUM MEDIACJI SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KNF

CENTRUM ARBITAŻU SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KNF

WAŻNE DOKUMENTY

Informacja na temat Sądu Polubownego przy KNF - plik pdf do pobrania 

 

Kontakt:
tel: 22/ 26 24 054, fax: 22/26 24 074
e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl
adres do korespondencji:
00 - 030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 

0041_ludzie_3   FORUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KNF

 

  

Logo_mediacja

Wyróżnienie "Instytucja finansowa przyjazna mediacji"

Wiadomości

Dzień Mediacji - 31 maja 2016 r.

konferencja

Trzy instytucje finansowe przyjazne mediacji w 2015 roku

PZU, STU Ergo Hestia i Bank Pocztowy zostały uznane „Instytucjami finansowymi przyjaznymi mediacji” 2015 roku. Wyróżnienia zostały przyznane po raz drugi. Czytaj więcej →

Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 r.

Zmiana Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF

W dniu 19 stycznia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nowy Regulamin Sądu Polubownego przy KNF.

Zmiany są związane z rozwojem Sądu Polubownego przy KNF, wdrażaniem przez polskiego ustawodawcę unijnej dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmian do przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów.

Główne zmiany dotyczą:

•    wprowadzenia uproszczonego postępowania arbitrażowego, w sporach o wartości przedmiotu sporu do 10 tysięcy złotych, pozwalającego na szybkie, maksymalnie odformalizowane rozstrzygania sporów, bez konieczności przeprowadzania postepowania dowodowego,
•    wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – jeśli strony wyrażą taką wolę przed przystąpieniem do postępowania arbitrażowego, możliwe będzie odwołanie się od wyroku, a apelacja zostanie rozpatrzona przez inny skład orzekający, wybrany po raz kolejny przez strony,
•    obniżenia opłat za mediację i uproszczone postępowanie arbitrażowe do poziomu 50 złotych za mediację i 150 złotych za postępowanie uproszczone, co pozwoli na możliwie szeroką dostępność do postępowania mediacyjnego, jako efektywną i odformalizowaną formę rozwiązywania sporów, z zaangażowaniem stron sporu, które wspólnie pracują nad obustronnie satysfakcjonującym je rozwiązaniem. 

Pozostałe aktualności
broszura_mediacja_mała_2   
 

do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

 knf_baner_300x80 Konkurs filmowy
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności