18 stycznia, 2017 roku Środa
Twój język: Polski English
  • Godzina

Sąd Polubowny

 

WIADOMOŚCI

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu. 
  

CENTRUM MEDIACJI SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KNF

CENTRUM ARBITAŻU SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KNF

WAŻNE DOKUMENTY

Informacja na temat Sądu Polubownego przy KNF - plik pdf do pobrania 

 

Kontakt:
tel: 22/ 26 24 054, fax: 22/26 24 074
e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl
adres do korespondencji:
00 - 030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 

0041_ludzie_3   FORUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KNF

 

  

Logo_mediacja

Wyróżnienie "Instytucja finansowa przyjazna mediacji"

Wiadomości

Ogólnopolskie Forum Mediacyjne Młodych FinMed 2016

  

 plakat_warsztaty

Ogólnopolskie Forum Mediacyjne Młodych FinMed to najnowsza inicjatywa Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego kierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa, ale także kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką mediacji. Celem Forum jest poszerzanie wiedzy środowiska akademickiego na temat mediacji, dzielenie się doświadczeniami w zakresie praktyki mediacyjnej oraz inspirowanie młodych adeptów prawa i ekonomii do wykorzystywania mediacji w przyszłej praktyce zawodowej. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez cykliczną organizację spotkań środowiska akademickiego z całej Polski oraz angażowanie poszczególnych ośrodków akademickich w ich współtworzenie.

Wyróżnienie „Ambasador mediacji na rynku finansowym”

Dnia 27 września br. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Ambasador mediacji na rynku finansowym”. Celem ustanowienia wyróżnienia jest upowszechnianie wiedzy nt. zasad funkcjonowania rynku finansowego, w tym mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów.

 

Zapraszamy na seminarium pt. Efektywne wykorzystanie mediacji w praktyce adwokatów i radców prawnych, 21 października 2016 r., godz. 12.30

Seminarium pt. Efektywne wykorzystanie mediacji w praktyce adwokatów i radców prawnych, 21 października 2016 r., godz. 12.30

Broszura pt. Mediacja i inne polubowne formy rozwiązywania sporów na rynku finansowym

Mediacja i inne polubowne formy rozwiązywania sporów na rynku finansowym

 

Pozostałe aktualności
broszura_mediacja_mała_2   
 

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności