21 stycznia, 2017 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina

Europejski System Nadzoru Finansowego

Wiadomości

Feedback Statement ESMA w sprawie jednolitego formatu sprawozdawczego (ESEF)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował Feedback Statement dotyczący jednolitego formatu sprawozdawczego (ESEF) dla emitentów, których instrumenty finansowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE.
Obowiązek przygotowania standardu technicznego dotyczącego ESEF wynika z art. 4 ust. 7 dyrektywy 2004/109/WE (Transparency). Zgodnie z przedmiotową regulacją, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r., wszystkie roczne sprawozdania finansowe, przygotowane zgodnie z MSR sporządzane mają być w jednolitym formacie sprawozdawczym (ESEF). Zgodnie z treścią Feedback Statement:
- raporty roczne zawierające roczne sprawozdania finansowe zgodnie z MSR przygotowywane byłyby w formacie XHTML, co pozwalałoby dokonać analizy odbiorcom końcowym oraz dane finansowe w XBRL, co pozwalałoby na ich odczyt przez wyspecjalizowane systemy,
- emitenci, którzy nie przygotowują skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR przygotowywaliby raporty roczne w formacie XHTML, lecz nie wyróżnialiby informacji finansowych w XBRL.

Mając na uwadze potrzebę ułatwienia implementacji ESEF oraz zapoznania się z technologią XBRL ESMA proponuje dwuletnią fazę próbną stosowania formatu.

W 2017 roku ESMA planuje przeprowadzić następujące prace dotyczące ESEF:
- zdefiniowanie specyfikacji technicznej oraz wymogów technicznych dla funkcjonowania jednolitego formatu sprawozdawczego,
- przeprowadzenie testów praktycznych jednolitego formatu sprawozdawczego,
- przygotowanie projektu standardów regulacyjnych.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie ESMA pod adresem:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-new-digital-format-issuers%E2%80%99-financial-reporting

 

 

Publiczne Stanowisko ESMA ws. MSSF 9

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował Publiczne Stanowisko Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments (Publiczne Stanowisko ESMA ws. zagadnień do uwzględnienie przy implementacji MSSF 9, 2016/ESMA/1563). Stanowisko ma służyć promocji spójnego zastosowania MSSF 9 "Instrumenty finansowe" przez emitentów notowanych na rynkach regulowanych. ESMA oczekuje, że stanowisko zostanie uwzględnione w rocznych sprawozdaniach finansowych za lata 2016 i 2017 oraz w śródrocznych sprawozdaniach finansowych w roku 2017.

ESMA informuje również o opublikowaniu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) raportu dotyczącego oceny skutków implementacji MSSF 9.

Publiczne Stanowisko ESMA wraz z komunikatem prasowym jest dostępne na stronie internetowej ESMA.

Komunikat o raporcie EBA jest dostępna na stronie internetowej EBA.

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2016 (2016/ESMA/1528)

Tak jak w poprzednich latach, ESMA wraz z europejskimi krajowymi nadzorcami zidentyfikowała wykaz priorytetowych obszarów nadzorczych dla sprawozdań finansowych emitentów na rynku regulowanym, które zostaną sporządzone za rok 2016. Emitenci oraz biegli rewidenci powinni brać pod uwagę obszary przedstawione w Stanowisku ESMA przy sporządzaniu oraz odpowiednio badaniu sprawozdań finansowych.
Priorytetowe tematy dotyczą: prezentacji efektywności, wyników finansowych, rozróżnienia między instrumentami kapitałowymi a zobowiązaniami finansowymi oraz ujawnień wpływu nowych standardów MSSF na sprawozdania finansowe.

Stanowisko wraz z komunikatem prasowym dostępne jest na stronie internetowej ESMA.
Tłumaczenie opublikowanego Stanowiska na język polski.

Publiczne Stanowisko ESMA ws. MSSF 15

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował Publiczne Stanowisko Issues for consideration in implementing IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers (Publiczne Stanowisko ESMA ws. zagadnień do uwzględnienia przy implementacji MSSF 15, ESMA/2016/1148). Celem stanowiska jest promocja spójnego zastosowania MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" przez emitentów notowanych na rynkach regulowanych. ESMA zachęca emitentów do przedstawiania przydatnych i przejrzystych informacji na temat oczekiwanego wpływu standardu na sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSSF.
Treść komunikatu jest dostępna na stronie internetowej ESMA.
Treść Publicznego Stanowiska ws. MSSF 15 jest dostępna na stronie internetowej ESMA.

Pozostałe aktualności

do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności