• Zwiększ czcionkę
 • Wersja:
 • KONTRASTOWA
 • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
 • Kontakt
 • Dla mediów
08 lutego, 2016 roku Poniedziałek
Twój język: Polski English
 • Godzina

Komisja

SKŁAD KOMISJI

 Andrzej Jakubiak

Andrzej Jakubiak  -  Przewodniczący KNFLesław Gajek
Zastępca Przewodniczącego KNF

Wojciech Kwaśniak
Zastępca Przewodniczącego KNF


Pozostali członkowie:

Piotr Nowak  
Przedstawiciel Ministra Finansów
  
Eryk Kłossowski 
Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Anna Trzecińska
Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

Zdzisław Sokal  
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała w sprawie określenia zasad postępowania osób wchodzących w skład Komisji Nadzoru Finansowego.

 

ZADANIA KOMISJI

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;

 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;

 • podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;

 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.


Jaka jest różnica między KNF a UKNF?


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

img1 img2 img3 img4

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności