• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
01 września, 2015 roku Wtorek
Twój język: Polski English
  • Godzina


Aktualności

ikona CALL FOR PAPERS – IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2015

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w Call for Papers ogłoszonym w ramach czwartej edycji Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2015. Komisja Nadzoru Finansowego objęła Kongres FinReg2015 patronatem honorowym.
Oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym (w tym analizy porównawcze, ekonomiczne analizy prawa, studia przypadków itp.), nadesłane w ramach konkursu, będą stanowiły merytorykę drugiego – akademickiego dnia Kongresu. Prace, wybrane przez Komitet Naukowy FinReg 2015, będą zaprezentowane i poddane pod dyskusję na kongresowym forum, a także zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej.

Szczegóły: www.finreg.allerhand.pl

ikona Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE 2/2015

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF dostępna jest publikacja statystyczno-finansowa Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE 2/2015 .

ikona Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych

W dniu 30 września 2015 r. odbędzie się konferencja pt. „Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych”, organizowana przez UKNF we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli spółek notowanych na rynku NewConnect. Program konferencji, w tym obsada prelegentów  oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne w dniu 7 września br. w zakładce "CEDUR"

ikona Przypomnienie publicznej dyskusji o kredytach walutowych

W związku z toczącą się dyskusją nt. kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF, przypominamy, że nadzór bankowy od 2004 r. publicznie ostrzegał przed ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów w walucie obcej. W listopadzie 2000 r. ówczesna Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) uchwaliła wprowadzenie wymogów kapitałowych dla banków na otwarte pozycje walutowe. W marcu 2006 r. KNB wydała rekomendację S, ograniczającą udzielanie kredytów mieszkaniowych denominowanych w walucie obcej. Z kolei w marcu 2007 r. KNB podwyższyła  wagę ryzyka dla kredytów walutowych na potrzeby wyliczania wymogów kapitałowych z 35% do 75% oraz ustaliła wiążące banki normy płynności.

Czytaj więcej     

ikona Dane kwartalne domów maklerskich za II kwartał 2015 r.

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF dostępne są dane statystyczne dotyczące domów maklerskich za II kwartał 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Dane dotyczące domów maklerskich wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Pozostałe aktualności

Komunikaty UKNF

Pokaż wszystkie komunikaty

Polecamy

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności