• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
02 lipca, 2015 roku Czwartek
Twój język: Polski English
  • Godzina


Aktualności

ikona Wytyczne ESMA w sprawie Alternatywnych Pomiarów Wyników

Wytyczne kierowane są do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym. Wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do alternatywnych mierników pomiaru ujawnianych w informacjach regulowanych, o których mowa w Dyrektywie o przejrzystości oraz art. 6 Dyrektywy ws. nadużyć na rynku (od 03.07.2015 r. Rozporządzenie nr 596/2014 ws. nadużyć na rynku - MAR), jak również w prospektach emisyjnych. Przykładami informacji regulowanych są: sprawozdania zarządu z działalności, informacje ujawniane zgodnie z art. 17 MAR. Przykładami alternatywnych mierników pomiaru są: EBIT, EBITDA, wolne przepływy pieniężne (ang. free cash flow). Wytyczne przedstawiają zasady dotyczące oznaczania (ang. labelling), kalkulacji, prezentowania i zapewnienia porównywalności alternatywnych mierników pomiaru. Wytyczne wchodzą w życie od dnia 03.07.2016 r. (ESMA/2015/1057, Załącznik IV, 30.06.2015 r.)

ikona Raport dotyczący rynku OFE w I kwartale 2015 r..

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF dostępny jest raport Rynek otwartych funduszy emerytalnych w I kwartale 2015 r.

ikona Raport o sytuacji na rynku PPE w 2014 r.

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF dostępna jest publikacja Pracownicze programy emerytalne w 2014 r.

ikona Publiczne konsultacje wytycznych dot. systemu zarządzania produktem oraz badania adekwatności produktu

Informujemy, że do publicznej konsultacji został przesłany projekt Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem oraz projekt Wytycznych dotyczących badania adekwatności produktu.

spinacz Pismo do zakładów ubezpieczeń działu I i II
spinacz Projekt Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem

 Uwagi można przesyłać do 15 sierpnia 2015 r. na adres: dnu_zu@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną.

spinacz Pismo do zakładów ubezpieczeń działu I oraz oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działu I, prowadzących działalność na terytorium RP
spinacz Projekt Wytycznych dotyczących badania adekwatności produktu

Uwagi można przesyłać do 15 sierpnia 2015 r. na adres: dlu@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną.

ikona Konsultacje projektu Rekomendacji C-SKOK

Informujemy, że do publicznej konsultacji został przesłany projekt Rekomendacji C-SKOK dotyczącej rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych


PDF Icon-WLASCIWA Pismo do Zarządu KSKOK 
PDF Icon-WLASCIWA Projekt Rekomendacji C-SKOK


Uwagi można przesyłać do 31 lipca 2015 r. na adres: drb@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną.

Pozostałe aktualności

Komunikaty UKNF

Pokaż wszystkie komunikaty

Polecamy

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności