• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
01 listopada, 2014 roku Sobota
Twój język: Polski English
  • Godzina


Aktualności

ikona Dane miesięczne dot. sektora bankowego

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF dostępne są dane dot. sektora bankowego, opracowane na koniec września 2014 r.

PDF Icon-WLASCIWA dane sektora bankowego - wrzesień 2014

ikona Zapytanie o informacje - System Wsparcia Inspekcji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w procesie zapytania o informację (RFI) w zakresie planowanego do wdrożenia przez UKNF Systemu Wsparcia Inspekcji. Czytaj więcej ->

ikona Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2014 (ESMA/2014/1309)

Tak jak w latach poprzednich, ESMA wraz z europejskimi krajowymi nadzorcami, zidentyfikowała wykaz priorytetowych obszarów nadzorczych dla sprawozdań finansowych emitentów na rynku regulowanym, które zostaną sporządzone za rok 2014. Emitenci oraz biegli rewidenci powinni brać pod uwagę obszary przedstawione w Stanowisku ESMA przy sporządzaniu oraz odpowiednio badaniu sprawozdań finansowych.
Priorytetowe tematy dotyczą: przygotowania i prezentacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych i właściwych ujawnień, sprawozdawczości finansowej jednostek, które są zaangażowane we wspólne ustalenia umowne i właściwych ujawnień oraz ujęcia i wyceny aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

ikona Aktualizacja zestawu pytań i odpowiedzi dotyczących rozporządzenia EMIR: raportowanie do Repozytoriów Transakcji

W opublikowanej 24 października przez ESMA kolejnej, jedenastej aktualizacji  dokumentu Questions and Answers: Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 znajdują się wyjaśnienia dotyczące raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji (Trade Repositories). Wyjaśnienia obejmują kwestię właściwej populacji niektórych pól raportu odpowiednimi danymi. Załączono również tabelę (do TR Question 20), ukazującą w których polach raportu prawidłowym jest pozostawienie pustego pola lub podanie odpowiedzi N/A. Tabela powinna pomóc kontrahentom raportującym do repozytoriów w prawidłowym wypełnieniu pól. Informacje również na stronie ESMA.

ikona Informacja dot. OFE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (Dz. U. 2011 r. Nr 284, poz. 1669), KNF publikuje "Informację dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.".

Pozostałe aktualności

Komunikaty UKNF

Pokaż wszystkie komunikaty

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności