22 stycznia, 2017 roku Niedziela
Twój język: Polski English
  • Godzina

Informacje dotyczące egzaminów

AKTUALNOŚCI

Informujemy, iż pierwszy etap najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 26 marca 2017 r.

INFORMACJE OGÓLNE
-----------------------------------
Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu jest przedłożenie przez kandydata osobiście lub listem poleconym w siedzibie urzędu Komisji prawidłowo wypełnionego wniosku rejestrowego oraz dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 21 dni przed pierwszym etapem egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzenia, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed drugim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu przysługuje prawo trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed trzecim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną za dany etap egzaminu należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze 43 1010 0068 6800 0000 0000 0004 z dopiskiem “ Imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu[Numer etapu – I/II/III] etap egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”. Zgłoszenia na egzamin, tj. wypełniony wniosek rejestrowy i jedna fotografia oraz dowód wpłaty za dany etap egzaminu można złożyć:

w BIURZE PODAWCZYM - Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od strony Placu Powstańców Warszawy
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1. 


Wysokość opłat za egzaminy na doradcę inwestycyjnego oraz regulamin przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.


Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym UKNF
ul. Niedźwiedzia 6E pok. 021
tel:  (22) 262 4078
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA
-------------------------------

spinacz Komunikat nr 198 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

spinacz Komunikat nr 197 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

spinaczKomunikat Nr 196 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 193 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 192 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 191 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 190 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWAKomunikat Nr 189 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

spinaczKomunikat Nr 188 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 14 maja 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWAKomunikat Nr 187 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego  

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 186 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 28 lutego 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 185 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego w dniu 20 marca 2016 r.

spinaczKomunikat Nr 184 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 25 lutego 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 181 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 20 marca 2016 r. 

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 180 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 20 marca 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 179 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 29 listopada 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 178 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego w dniu 11 października 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 176 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 2 sierpnia 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 175 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 11 października 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 174 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 11 października 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 173 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 2 sierpnia 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 171 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 17 maja 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 170 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 17 maja 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 167 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 1 marca 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 166 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 165 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 1 marca 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWAKomunikat nr 164 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 22 marca 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWAKomunikat nr 163 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 22 marca 2015 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 162 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 7 grudnia 2014 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 161 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 160 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 159 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 3 sierpnia 2014 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 158 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 157 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 156 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie organizacji oraz oceny trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 3 sierpnia 2014 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 155 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 17 maja 2014 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 154 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji oraz oceny drugiego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 153 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 9 marca 2014 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 152 Komisji Egzaminacyjnej  dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego
     PDF Icon-WLASCIWAZałącznik do Komunikatu Nr 152 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2014 r. – przepisy prawa obowiązujące na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 151 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie organizacji oraz oceny trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 9 marca 2014 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 149 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji oraz oceny drugiego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 148 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 147 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 146 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego
     PDF Icon-WLASCIWAZałącznik do Komunikatu Nr 146 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 30 września 2013 roku – przepisy prawa obowiązujące na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 145 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 11 sierpnia 2013 r. 

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 144 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie nowego terminu pierwszego etapu najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 143 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie organizacji oraz oceny trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 11 sierpnia 2013 r. 

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 142 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 141 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 138 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 12 maja 2013 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 137 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji oraz oceny drugiego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 135 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 24 lutego 2013 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 134 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz oceny trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 24 lutego 2013 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 133 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego
     PDF Icon-WLASCIWAZałącznik do komunikatu nr 133 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 9 stycznia 2013 r. - przepisy prawa obowiązujące na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA 
Komunikat nr 132 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 9 grudnia 2012 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 131 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
    
PDF Icon-WLASCIWA Załącznik do komunikatu nr 131 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 17 grudnia 2012 r. - zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 130 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 129 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie organizacji oraz oceny drugiego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 128 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 19 sierpnia 2012 r.   

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 127 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego
    
PDF Icon-WLASCIWA Załącznik do Komunikatu Nr 127 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. – przepisy prawa obowiązujące na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 126 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie literatury pomocniczej przy przygotowaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
    
PDF Icon-WLASCIWA Załącznik do Komunikatu Nr 126 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. – literatura pomocnicza przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 125 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie organizacji oraz oceny trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 19 sierpnia 2012 r.


PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 124 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
     PDF Icon-WLASCIWA Załącznik do Komunikatu Nr 124 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2012 r. – zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 123 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie organizacji pierwszego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 28 października 2012 r.

PDF Icon-WLASCIWA 
Komunikat nr 122 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 20 maja 2012 r.  

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 121 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji oraz oceny drugiego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 120 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 4 marca 2012 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat nr 119 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji oraz oceny trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu 4 marca 2012 r.

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 9 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie struktury zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Komunikat Nr 8 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie określenia kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie na doradców inwestycyjnych

----------------------------

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 8/2014 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 36/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

PDF Icon-WLASCIWARozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721)

PDF Icon-WLASCIWARozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności