27 września, 2016 roku Wtorek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - V edycja

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 12 lutego 2016 roku ogłasza
V edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

W V edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

V edycja konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:

  • ogłoszenie konkursu – 12 lutego 2016 r.,
  • nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2016 r.,
  • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2016 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs powinno zawierać:

a) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD),
b) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
c) formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorami – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) wraz ze zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
d) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
e) pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt  3 i 4 Regulaminu konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1, z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską, do dnia 16 sierpnia 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWA Zaproszenie do Rektorów i Dyrektorów
PDF Icon-WLASCIWA Zaproszenie do Dziekanów, Kierowników i Dyrektorów
PDF Icon-WLASCIWA Uchwała KNF Nr 635/2015
PDF Icon-WLASCIWA Regulamin Konkursu - tekst ujednolicony
PDF Icon-WLASCIWA Uchwała KNF Nr 27/2015  
PDF Icon-WLASCIWAUchwała KNF Nr 27/2014
PDF Icon-WLASCIWA Uchwała KNF Nr 23/2012  
PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 37/2012 Przewodniczącego KNF w sprawie powołania Kapituły konkursu
PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 17/2013 Przewodniczącego KNF w sprawie powołania nowego członka Kapituły konkursu
PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 41/2014 Przewodniczącego KNF w sprawie zmiany w składzie Kapituły konkursu
PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie Nr 42/2016 Przewodniczącego KNF w sprawie powołania członka Kapituły konkursu
PDF Icon-WLASCIWA Formularz zgłoszeniowy dla autorów prac doktorskich
PDF Icon-WLASCIWA Formularz zgłoszeniowy dla osób innych niż autor pracy doktorskiej
PDF Icon-WLASCIWA Plakat do pobrania

I Edycja Konkursu
II Edycja Konkursu

III Edycja Konkursu
IV Edycja Konkursu

 

 


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

 knf_baner_300x80 Konkurs filmowy
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności