22 stycznia, 2017 roku Niedziela
Twój język: Polski English
 • Godzina

ZESTAWIENIE NOTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEJ INSTYTUCJI KREDYTOWYCH NA TERYTORIUM RP:

UKNF prezentuje poniżej zestawienie notyfikacji pochodzących od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej przez instytucje kredytowe podlegające ich nadzorowi.

Zgodnie z art. 48 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – odpowiadającym treści art. 23 Dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność transgraniczną, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48ł Ustawy.

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody świadczenia usług, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich.

Po kliknięciu na nazwę danego państwa rozwinie się lista instytucji kredytowych, których notyfikacje wpłynęły do Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem właściwych władz nadzorczych tego państwa.

Kliknięcie na nazwę konkretnej instytucji kredytowej umożliwi zapoznanie się ze szczegółami przesłanej notyfikacji (data wpływu do nadzoru polskiego, zakres przedmiotowy) oraz z jej ewentualną modyfikacją.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

– Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. treść załącznika→
 
– Załączniku I do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. treść załącznika→


  do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

  Polecamy

  Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

  Newsletter

  index
   knf_baner_300x80
  Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
  UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności