22 stycznia, 2017 roku Niedziela
Twój język: Polski English
 • Godzina

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Wytyczne KNF dot. likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, przyjęte w dniu 16 grudnia 2014 r., mają na celu wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem.

Konieczność zajęcia przez KNF stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń dotyczących w szczególności:

 • uchybień w zakresie terminowego wypłacania świadczeń,

 • wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania, 

 • uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód, 

 • wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności, 

 • niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne, 

 • niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód, 

 • niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód, 

 • niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych narażają zakład ubezpieczeń na konkretne straty finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu oraz, w razie przegranej, koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie.

Dokument KNF zawiera 21 wytycznych podzielonych na następujące obszary:

 • organizacja, zarządzanie, kontrola i nadzór nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, 

 • sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego, 

 • sposób ustalania wysokości świadczenia.


Wytyczne KNF są komplementarne wobec bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych.

W zakresie sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposobu ustalania wysokości świadczenia, wytyczne powinny być również stosowane przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, na zasadach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

KNF oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych zostaną wprowadzone przez podmioty nadzorowane do dnia 31 marca 2015 r. Oznacza to stosowanie wytycznych do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń po dniu 31 marca 2015 r.

Niezależnie od tego, zakłady ubezpieczeń były i nadal są zobowiązane postępować zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem orzeczeń Sądu Najwyższego. Mając na uwadze możliwe wznowienia zakończonych procesów likwidacji szkód, w tym również przez kancelarie odszkodowawcze, stwierdza się, że wytyczne KNF nie mogą być podstawą do podważenia wysokości wypłaconych odszkodowań. Warunkiem koniecznym podważenia starych szkód i domagania się wypłaty dodatkowych środków od zakładu ubezpieczeń jest nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie likwidacyjne.

spinacz Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności