22 stycznia, 2017 roku Niedziela
Twój język: Polski English
  • Godzina

Wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testu banków.

Informujemy, że są dostępne wyniki zaawansowanego przeglądu jakości aktywów przeprowadzonego według stanu na 31 grudnia 2013 r. zgodnie z metodyką Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz wyniki stress testów 15 banków z Polski.

Celem badania KNF była ocena polskiego sektora bankowego na tle banków ze strefy euro. Skala badania (15 banków pokrywających 79% aktywów sektora banków komercyjnych; w każdym banku w ramach AQR zbadano portfel stanowiący przynajmniej 50% aktywów ważonych ryzykiem; łączna wartość przebadanych ekspozycji wyniosła 82 mld zł, co stanowiło średnio 59% aktywów ważonych ryzykiem banków uczestniczących w analizie) oraz pełne zastosowanie metodyki przeglądu jakości aktywów wykorzystanej przez EBC były inicjatywami własnymi KNF, wyróżniającymi Polskę spośród państw spoza strefy euro. Dodatkowo KNF jako jedyny nadzór w UE dysponowała potencjałem inspekcyjnym do samodzielnego przeprowadzenia badania.

Wyniki badania, przeprowadzonego według stanu na 31 grudnia 2013 r., nie są dla KNF zaskoczeniem. Generalnie ćwiczenie potwierdziło, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny i wiarygodny, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo środków klientów korzystających z ich usług. Zdecydowana większość spośród badanych banków istotnie przekroczyła  oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym). W przypadku dwóch banków poziom współczynnika CET1 ukształtował się nieco poniżej oczekiwanych wartości, przy czym łączny teoretyczny niedobór kapitału w skali sektora bankowego w Polsce jest marginalny i stanowi 0,35% kapitału podstawowego Tier 1 sektora bankowego. W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie, podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału, za zgodą KNF, zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową. 

 

PDF Icon-WLASCIWA Prezentacja - Przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) i testy warunków skrajnych

Zapis video z konferencji prasowej dot. wyników europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testu banków (26 października 2014 r.) 

Serwis Europejskiego Banku Centralnego (EBC):
https://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html

Serwis Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA):
https://www.eba.europa.eu/-/all-you-need-to-know-about-the-2014-eu-wide-stress-te-1


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności