• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
28 sierpnia, 2015 roku Piątek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Wyszukiwarka obsługuje operatory: +, -, ", ||, &&, AND, OR.
Rezultaty wyszukiwania frazy "praca":
l.p.Dokument
1Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na uczniowski projekt edukacyjny
2  załącznik nr 2

występuje na: /regulacje/Sad_Polubowny/Konkurs_na_logotyp.html

3II EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
4  Oświadczenie Przewodniczącego KNF z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

występuje na: Oświadczenie Przewodniczącego KNF z dnia 20 sierpnia 2007

5  Oświadczenie Przewodniczącego KNF z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

występuje na: /o_nas/komunikaty/komunikaty_przed_2013.html

6/dla_rynku/cedur/edukacja/kurs_elearningowy.html
7Kurs e-learningowy Giełda papierów wartościowych i rynek kapitałowy (edycje 2008)
8  II edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

występuje na: Dla mediów

9  Regulamin Komisji Oceniającej

występuje na: II EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

10  Komunikat prasowy z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zmiany na stanowisku Rzecznika Prasowego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. (16-09-2002)

występuje na: Archiwum komunikatów b. KPWiG

11  Informacja na egzamin dla maklerów papierów wartościowych - pomocniczy wykaz literatury na egzamin w dniu 29 marca 2015 r.

występuje na: Informacje dotyczące egzaminów

12  Scenariusze lekcji do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

występuje na: /dla_rynku/cedur/edukacja/pakiet_edukacyjny.html

13  Scenariusze lekcji do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

występuje na: Pakiet edukacyjny dla nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

14  Komunikat prasowy KPWiG z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie uzyskania przez KPWiG certyfikatów w zakresie norm ISO i BS (21-04-2004)

występuje na: Archiwum komunikatów b. KPWiG

15  Proces przedaplikacyjny modeli wewnętrznych na potrzeby projektu Wypłacalność II - 17 marca 2011 r.

występuje na: Proces przedaplikacyjny dotyczący modeli wewnętrznych

16  Aktualny stan prac w projekcie „Wypłacalność II”

występuje na: Czwarte badanie ilościowe (QIS4)

17  Aplikacja sprawozdawcza dla Brokerów

występuje na: Działalność brokerska

18  wybrane publikacje

występuje na: /dla_rynku/cedur/edukacja/literatura.html

19  wybrane publikacje

występuje na: Literatura

20  Regulamin Konkursu

występuje na: Konkurs na pracę magisterską i doktorską

21  Komunikat z kontynuacji 107. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2010 r.

występuje na: /o_nas/komunikaty/komunikaty_przed_2013.html

22  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 9/2002

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

23XVI Festiwal Nauki
24  Często zadawane pytania (Frequently Asked Questions, FAQ)

występuje na: Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

25  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2005 r.

występuje na: Archiwum

26  Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

występuje na: /skok/uchwaly.html

27  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 8/2003

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

28  wyników badania QIS5 dla Polski

występuje na: Komunikat ze spotkania z sektorem ubezpieczeniowym

29  „Wypłacalność II - proces akceptacji modeli wewnętrznych w oparciu o projekty porad CEIOPS dla Komisji Europejskiej”

występuje na: Inne dokumenty i materiały dotyczące projektu

30  Badanie QIS5. Podsumowanie 5. ilościowego badania wpływu QIS5 w Polsce - 17 marca 2011 r.

występuje na: Piąte badanie ilościowe (QIS5)

31  Wniosek o wyrażenie zgody na powołanie na stanowisko prezesa zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

występuje na: /skok/wnioski.html

32  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 7/2006

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

33  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 7/2003

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

34  Opis ESPI. Część I

występuje na: Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

35  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2004 r.

występuje na: Archiwum

36  Etyka w biznesie

występuje na: Szkolenia dla nadzorowanych podmiotów

37  Zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

występuje na: Informacje o akcjonariacie zakładów ubezpieczeń

38  Informacja z posiedzenia KNB w dniu 12 września 2007 r.

występuje na: /opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/Inne_publikacje_KNB_GINB/Infor (...)

39  Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 12 września 2007 r.

występuje na: Archiwum komunikatów b. KNB

40  Komunikat informacyjny z CCCI posiedzenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 12 października 2004 r. (12-10-2004)

występuje na: Archiwum komunikatów b. KPWiG

41  Raport Roczny 2004

występuje na: Archiwum

42  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w 2004 r.

występuje na: Archiwum

43/Silic.jsp
44  Załącznik do Komunikatu Nr 126

występuje na: Informacje dotyczące egzaminów

45  Banki spółdzielcze w Polsce

występuje na: Analizy i opracowania

46  Raport Roczny 2000

występuje na: Archiwum

47  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w 2003 r.

występuje na: Archiwum

48  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2003 r.

występuje na: Archiwum

49  Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki

występuje na: Archiwum

50  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 1/2005

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

51  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 6/2004

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

52  Zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

występuje na: Informacje o akcjonariacie zakładów ubezpieczeń

53  Formularz ankiety COREP

występuje na: Ankiety kierowane do banków

54  FD 5/2005 Prawna problematyka ubezpieczeń transgranicznych

występuje na: Forum dyskusyjne

55  Wykorzystanie testów stresu w procesie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń

występuje na: Raporty i opracowania

56  Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń

występuje na: Raporty i opracowania

57  Materiał statystyczny "Komisja Nadzoru Finansowego- pierwszy rok działalności"

występuje na: Prezentujemy materiały z konferencji prasowej

58  "Rekomendacje dot. funkcjonowania Komitetu Audytu"

występuje na: Rekomendacje dot. funkcjonowania Komitetu Audytu

59  Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

występuje na: Relacje z biegłymi rewidentami

60  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 6/2003

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

61  Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

występuje na: Informacje dla podmiotów nadzorowanych

62  Nadzór bankowy w Komisji Nadzoru Finansowego

występuje na: integracja

63  Informator dla Komitetu Audytu

występuje na: /dla_rynku/konferencje_patronaty/Patronaty_2012.html

64  Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wypłat środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

występuje na: Stanowisko UKNF wypł śr OFE

65  Tekst  Rekomendacji T

występuje na: Rekomendacja T

66  Rekomendacja T

występuje na: Wejście w życie rekomendacji T

67  Rekomendację H

występuje na: Nowelizacja Rekomendacji H

68  "Komisja Nadzoru Finansowego - pięć lat działalności"

występuje na: KNF - pięć lat działalności

69  Projekt nowelizacji Rekomendacji H

występuje na: Publiczne konsultacje nowelizacji Rekomendacji H

70  Tekst Rekomendacji T

występuje na: /dane_wspolne/Serwis_konsumenta/aktualnosci/archiwum.html

71  Zarządzanie ciągłością działania

występuje na: Szkolenia dla nadzorowanych podmiotów

72  Commercial Union OFE BPH CU WBK

występuje na: Prospekty informacyjne OFE - archiwum

73  AIG OFE

występuje na: Prospekty informacyjne OFE - archiwum

74  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - styczęń 2009

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

75  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - styczeń 2009

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

76  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - marzec 2008

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

77  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - październik 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

78  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - październik 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

79  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - wrzesień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

80  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - wrzesień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

81  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - sierpień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

82  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - sierpień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

83  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - lipiec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

84  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - lipiec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

85  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - czerwiec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

86  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - czerwiec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

87  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

88  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

89  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - kwiecień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

90  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - kwiecień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

91  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - marzec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

92  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - marzec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

93  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - luty 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

94  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - luty 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

95  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - styczeń 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

96  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - styczeń 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

97  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - grudzień 2006

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

98  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - grudzień 2006

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

99  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - listopad 2006

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

100  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - listopad 2006

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

101  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - październik 2006

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

Liczba znalezionych dokumentów: 144

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Polecamy

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności