• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Biuro Podawcze UKNF czynne jest w godz. 8.15-16.30
  • Kontakt
  • Dla mediów
07 lutego, 2016 roku Niedziela
Twój język: Polski English
  • Godzina

Wyszukiwarka obsługuje operatory: +, -, ", ||, &&, AND, OR.
Rezultaty wyszukiwania frazy "praca":
l.p.Dokument
1Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na uczniowski projekt edukacyjny
2/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/publikacje_szkolne.html
3  załącznik nr 2

występuje na: /regulacje/Sad_Polubowny/Konkurs_na_logotyp.html

4II EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
5  Oświadczenie Przewodniczącego KNF z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

występuje na: Oświadczenie Przewodniczącego KNF z dnia 20 sierpnia 2007

6  Oświadczenie Przewodniczącego KNF z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

występuje na: /o_nas/komunikaty/komunikaty_przed_2013.html

7/dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html
8/dla_rynku/cedur/edukacja/kurs_elearningowy.html
9Kurs e-learningowy Giełda papierów wartościowych i rynek kapitałowy (edycje 2008)
10  II edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

występuje na: Dla mediów

11  Regulamin Komisji Oceniającej

występuje na: II EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

12  Komunikat prasowy z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zmiany na stanowisku Rzecznika Prasowego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. (16-09-2002)

występuje na: Archiwum komunikatów b. KPWiG

13  Scenariusze lekcji do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

występuje na: /dla_rynku/cedur/edukacja/pakiet_edukacyjny.html

14  Scenariusze lekcji do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

występuje na: Pakiet edukacyjny dla nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

15  Komunikat prasowy KPWiG z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie uzyskania przez KPWiG certyfikatów w zakresie norm ISO i BS (21-04-2004)

występuje na: Archiwum komunikatów b. KPWiG

16  Proces przedaplikacyjny modeli wewnętrznych na potrzeby projektu Wypłacalność II - 17 marca 2011 r.

występuje na: Proces przedaplikacyjny dotyczący modeli wewnętrznych

17  Aktualny stan prac w projekcie „Wypłacalność II”

występuje na: Czwarte badanie ilościowe (QIS4)

18  Aplikacja sprawozdawcza dla Brokerów

występuje na: Działalność brokerska

19  wybrane publikacje

występuje na: /dla_rynku/cedur/edukacja/literatura.html

20  wybrane publikacje

występuje na: Literatura

21  Regulamin Konkursu

występuje na: Konkurs na pracę magisterską i doktorską

22  Komunikat z kontynuacji 107. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2010 r.

występuje na: /o_nas/komunikaty/komunikaty_przed_2013.html

23  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 9/2002

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

24XVI Festiwal Nauki
25  Często zadawane pytania (Frequently Asked Questions, FAQ)

występuje na: Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

26  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2005 r.

występuje na: Archiwum

27  Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

występuje na: /skok/uchwaly.html

28  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 8/2003

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

29  wyników badania QIS5 dla Polski

występuje na: Komunikat ze spotkania z sektorem ubezpieczeniowym

30  „Wypłacalność II - proces akceptacji modeli wewnętrznych w oparciu o projekty porad CEIOPS dla Komisji Europejskiej”

występuje na: Inne dokumenty i materiały dotyczące projektu

31  Badanie QIS5. Podsumowanie 5. ilościowego badania wpływu QIS5 w Polsce - 17 marca 2011 r.

występuje na: Piąte badanie ilościowe (QIS5)

32  Wniosek o wyrażenie zgody na powołanie na stanowisko prezesa zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

występuje na: /skok/wnioski.html

33  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 7/2006

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

34  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 7/2003

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

35  Opis ESPI. Część I

występuje na: Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

36  Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego z zadaniami matematycznymi i zbiór zadań z odpowiedziami dla szkół ponadgimnazjalnych, Praca zbiorowa, 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/publikacje_szkolne.html

37  Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, A. Cichy, E. Kęsik, W. Wyszyński, 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/publikacje_szkolne.html

38  Praca zbiorowa: "Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego z zadaniami matematycznymi i zbiór zadań z odpowiedziami dla szkół ponadgimnazjalnych", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

39  A. Cichy, E. Kęsik, W. Wyszyński: "Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

40  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2004 r.

występuje na: Archiwum

41  Etyka w biznesie

występuje na: Szkolenia dla nadzorowanych podmiotów

42  Zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

występuje na: Informacje o akcjonariacie zakładów ubezpieczeń

43  Informacja z posiedzenia KNB w dniu 12 września 2007 r.

występuje na: /opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/Inne_publikacje_KNB_GINB/Infor (...)

44  Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 12 września 2007 r.

występuje na: Archiwum komunikatów b. KNB

45  Komunikat informacyjny z CCCI posiedzenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 12 października 2004 r. (12-10-2004)

występuje na: Archiwum komunikatów b. KPWiG

46  Raport Roczny 2004

występuje na: Archiwum

47  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w 2004 r.

występuje na: Archiwum

48  Załącznik do Komunikatu Nr 126

występuje na: Informacje dotyczące egzaminów

49  Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego z zadaniami matematycznym i logicznymi z odpowiedziami dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Praca zbiorowa, 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/publikacje_szkolne.html

50  Praca zbiorowa: "Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego z zadaniami matematycznym i logicznymi z odpowiedziami dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

51  Banki spółdzielcze w Polsce

występuje na: Analizy i opracowania

52  Raport Roczny 2000

występuje na: Archiwum

53  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w 2003 r.

występuje na: Archiwum

54  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2003 r.

występuje na: Archiwum

55  Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki

występuje na: Archiwum

56  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 1/2005

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

57  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 6/2004

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

58  Zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

występuje na: Informacje o akcjonariacie zakładów ubezpieczeń

59  Formularz ankiety COREP

występuje na: Ankiety kierowane do banków

60  FD 5/2005 Prawna problematyka ubezpieczeń transgranicznych

występuje na: Forum dyskusyjne

61  Wykorzystanie testów stresu w procesie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń

występuje na: Raporty i opracowania

62  Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń

występuje na: Raporty i opracowania

63  Materiał statystyczny "Komisja Nadzoru Finansowego- pierwszy rok działalności"

występuje na: Prezentujemy materiały z konferencji prasowej

64  "Rekomendacje dot. funkcjonowania Komitetu Audytu"

występuje na: Rekomendacje dot. funkcjonowania Komitetu Audytu

65  Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

występuje na: Relacje z biegłymi rewidentami

66  Biuletyn Miesięczny KNUiFE 6/2003

występuje na: Kapitałowy system emerytalny

67  Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

występuje na: Informacje dla podmiotów nadzorowanych

68  Nadzór bankowy w Komisji Nadzoru Finansowego

występuje na: integracja

69  Informator dla Komitetu Audytu

występuje na: /dla_rynku/konferencje_patronaty/Patronaty_2012.html

70  Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wypłat środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

występuje na: Stanowisko UKNF wypł śr OFE

71  Tekst  Rekomendacji T

występuje na: Rekomendacja T

72  Rekomendacja T

występuje na: Wejście w życie rekomendacji T

73  Rekomendację H

występuje na: Nowelizacja Rekomendacji H

74  "Komisja Nadzoru Finansowego - pięć lat działalności"

występuje na: KNF - pięć lat działalności

75  Projekt nowelizacji Rekomendacji H

występuje na: Publiczne konsultacje nowelizacji Rekomendacji H

76  Tekst Rekomendacji T

występuje na: /dane_wspolne/Serwis_konsumenta/aktualnosci/archiwum.html

77  /Images/SKOK%20analiza%20prawna_tcm75-36969.pdf

występuje na: System SKOK

78  Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego dla szkół ponadgimnazjalnych. Podstawy wiedzy o inwestowaniu, M. Kierzkowski, 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/publikacje_szkolne.html

79  Praca zbiorowa: "Senior w świecie finansów", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

80  Praca zbiorowa: "Senior w świecie finansów", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

81  Praca zbiorowa: "Senior w świecie finansów", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

82  Praca zbiorowa: "Senior w świecie finansów", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

83  Praca zbiorowa: "Senior w świecie finansów", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

84  M. Kierzkowski: "Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego dla szkół ponadgimnazjalnych. Podstawy wiedzy o inwestowaniu", 2015

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

85  D. K. Nowicki: „Kapitałowy system emerytalny po zmianach - wybrane zagadnienia prawne”, 2014

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

86  M. Malinowski, P. Rudolf, D. Sowińska - Kobelak, M. Szupowski: "Prawa i obowiązki członków SKOK - analiza prawna", 2014

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

87  "Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji"

występuje na: /dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

88  Zarządzanie ciągłością działania

występuje na: Szkolenia dla nadzorowanych podmiotów

89  Commercial Union OFE BPH CU WBK

występuje na: Prospekty informacyjne OFE - archiwum

90  AIG OFE

występuje na: Prospekty informacyjne OFE - archiwum

91  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - styczęń 2009

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

92  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - styczeń 2009

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

93  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - marzec 2008

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

94  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - październik 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

95  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - październik 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

96  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - wrzesień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

97  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - wrzesień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

98  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - sierpień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

99  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - sierpień 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

100  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - lipiec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

101  Lista MIF w Rzeczypospolitej Polskiej - lipiec 2007

występuje na: /dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/archiwum.html

Liczba znalezionych dokumentów: 161

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Polecamy

img1 img2 img3 img4

Newsletter

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności